• Týždeň vedy a techniky

     • Do galérie Týždeň vedy a techniky boli pridané fotografie.

      Tento rok sa podujatie uskutočnlo v termíne 6. až  12. novembra 2017.

       

      Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

      Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu. Popularizácia vedy a techniky počas Týždňa vedy a techniky i počas celého roka je aktivita, ktorá by sa mala stať súčasťou všetkých výskumných a vedeckých pracovísk.

      Stredná opdborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou, predovšetkým jej úsek praktického vyučovania sa každoročne zapája do tejto akcie. Pre žiakov na odbornom výcviku pripravujeme rôzne akcie zamerané na zvýšenie povedomia v oblasti vedy a techniky. Tento rok sme celotýždenné aktivity zamerali predovšetkým na oblasť drevárskeho a kovospracujúceho priemyslu. Nie div.

      Stredná odborná škola drevárska má už dlhoročné skúsenosti s prípraou žiakov v oblasti elektrotechniky, autoopravárenstva, drevovýroby a strojárenstva. Škola sa aj napriek nezáujmu mladých snaží prispôsobovať  ponuku študijných a učebných odborov trhu práce. Naši absolventi sa úspešne uplatnia v odbore, v ktorom vyštudovali. Aj keď percento zamestnanosti nie je vysoké, plne odráža stav zamestnanosti a potrieb zamestnávateľov v regióne.

      V tomto školskom roku v týždni vedy a techniky naši žiaci každý deň absolvovali prednášky z vedeckej cukrárne, zamerané na oblasti vzdelávania na našej škole. V utorok žiaci abslovovali exkurzie vo firmách v regióne, podľa štúdijného odboru. Vstredu pripravili drevári súťažné okienko pre svojich spolužiakov z iných odborov. Vo štvrtok sa zase tejto úlohy zhostili strojári.

      Celý týždeň  prebehol v priaznivej atmosfére. Žiaci si odniesli nové vedomosti získané pri vedeckých prednáškach, ale veľa praktických zručností, ktoré nadobudli zábavnou formou v rámci súťaží pripravenámi ich kolegami z odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a mechanik strojov a zariadení. Víťazi si odniesli aj drobné darčeky vo forme čokoládky, či vlastných výrobkov ich spolužiakov.

     • Hodina deťom

     • 10.11.2017 v uliciach našich miest SR sa pohybovali zberateľské tímy mladých ľudí, ktorí prejavili svoju ochotu pomôcť. Aj u nás na našej škole tomu nebolo inak. Verejnej zbierky Hodina deťom 19. ročník sa zúčastnili 2 tímy. Prvý tím tvorili žiaci II.A triedy: Martin Revák a Tomáš Zeleňák, ktorým sa podarilo vyzbierať 31,37€. Druhý tím tvorili žiaci III.A triedy: Marko Holp, Peter Lipták a Šimon Kuruc, ktorí vyzbierali 17,14€. Spoločne sa tak vyzbieralo 48,51€. Aj keď to nebola veľká suma, o to väčšia bola ochota a snaha pomáhať iným, za ktorú im, aj vám všetkým darcom, ktorí ste prispeli detičkám Slovenska patrí veľké poďakovanie.

    • ...a skutok sa deje
     • ...a skutok sa deje

     • Dnes sme našim žiakom ponúkli skutočnú „lahôdku“ v podobe besedy s výnimočným a charizmatickým človekom plukovníkom Ing. Petrom Kovaříkom, ktorý je riaditeľom Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR. Vo funkcii šéfa protikorupčného úradu pracuje od júna 2017. Peter Kovařík  vyštudoval Žilinskú univerzitu a Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V polícii pracuje od roku 1991. V roku 2004 sa stal vedúcim oddelenia vyšetrovania na odbore boja proti korupcii v Banskej Bystrici, v rokoch 2010 až 2012 bol riaditeľom Úradu boja proti korupcii. Do roku 2017 bol potom policajným pridelencom vo Washingtone, odkiaľ sa teraz vrátil a stal sa riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády, ktorý spadá rovno pod premiéra Róberta Fica.

      Pán Kovařík veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom oboznámil  našich žiakov s príčinami, formami a spôsobmi korupcie, ale aj možnosťami boja a eliminácie  tohto negatívneho javu v našej  spoločnosti. Uviedol reálne prípady protikorupčného boja  použitím  autentických nahrávok získaných pomocou nasadených agentov. V závere veľmi ochotne odpovedal na otázky študentov aj zamestnancov. Našich štvrtákov (IV.F) zaujal natoľko, že ani po skončení besedy sa neponáhľali riešiť záležitosti svojej stužkovej, ale naďalej družne debatovali s pánom plukovníkom o súčasných kauzách.

      Besedu vhodne dopĺňala výstava kresleného humoru na tému „korupcia“, ktorú si žiaci mali možnosť prezrieť v priebehu dopoludnia.

       Toto nevšedné a mimoriadne podujatie sa nám podarilo  zorganizovať vďaka Prešovskej rozvojovej agentúre, zvlášť  p. Petrovi Rázusovi. Ďakujeme.

       

       

     • Návšteva Krajského múzea

     • Do galérie Návšteva Krajského múzea boli pridané fotografie.

      Dňa 06.11.2017 žiaci II.M a I.F (študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom) navštívili Krajské múzeum v Prešove, v ktorom obdivovali starú hasičskú techniku (autá, striekačky, dýchacie masky, vysielačky a pod.). Pedagogický dozor bol zabezpečený Ing. Demčákom a Mgr. Hajduchom.

    • Spotrebiteľské práva
     • Spotrebiteľské práva

     • Do galérie spotrebiteľské práva boli pridané fotografie. Každý deň chodíme do obchodu, každý deň sa niečo kupuje. Sme spotrebiteľmi a ako spotrebitelia SR by sme mali poznať aj svoje spotrebiteľské práva. Práve preto  sa s nimi oboznámili dnes, 07.11.2017 žiaci 2 tried III.M a III.G. Ich školiteľom bol Mgr. Pavel Pavlovkin, právny poradca z Európskeho spotrebiteľského centra v SR, ktorý sa  venuje poradenstvu v oblasti spotrebiteľských práv. Žiaci si ozrejmili čo je  to vlastne reklamácia, čo robiť v prípade, ak nám obchodník reklamáciu neuzná, na koho sa obrátiť, hovoril o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, hlavne o jeho výhodách, o nakupovaní cez internet, na čo si dávať pozor pri nákupe z e-shopu a podobne. Zároveň žiakom  uvádzal  veľa príkladov zo života. Za poučné slová, dôležité a vzácne  informácie  a príjemne strávený čas by sme sa  chceli  Mgr. Pavlovkinovi  zo srdca  poďakovať .

    • Beseda pre žiakov III.M a III.G
     • Beseda pre žiakov III.M a III.G

     • V utorok, t.j. 7. novembra 2017 v spoločenskej miestnosti  sa uskutoční beseda s pánom Pavlovkinom z Európskeho spotrebiteľského centra v SR. Beseda je určená  pre žiakov III.M a III.G,   začiatok besedy je   o 9.30 hod.

     • OZNAM

     • Otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 8.15 v telocvični SOŠD. Žiaci 2., 3, 4. ročníka a nadstavbového štúdia budú dostávať učebnice ( doniesť si pero, ruksak, tašku...).Žiaci 1. ročníka  absolvujú úvodné poučenie a zoznámia sa s priestormi školy.

     • Záver školského roka 2017/2018

     • Málokedy vidno toľko usmiatych tvárí rútiť sa zo školy ako práve posledný júnový piatok! Áno začínajú sa prázdniny a my vám všetkým prajeme ich požehnané a príjemné prežitie. Na rozlúčku so školským rokom ponúkame ešte pár okamihov z odovzdávania cien najlepším žiakom a triedam, super športovcom, skrátka všetkým, čo robia našej škole dobré meno a sú ochotní na sebe pracovať. ​​​​​​​

     • Majster Slovenska v boxe

     • V Giraltovciach sa cez víkend 16. -17. 6. 2018 za účasti 111 boxerov z 27 klubov uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v kategórii (ml.-st.) žiakov/čok a mladších dorastencov/dorasteniek. Našu školu reprezentoval žiak prvého ročníka so svojim trénerom Mgr. Mariánom Smolákom.

      Matej sa stal pre rok 2018 vo váhe do + 80kg v kategórií mladších dorastencov Majstrom Slovenska, keď v nedeľu vo finále porazil súpera z Košíc v prvom kole. V jeho váho štartovalo 6 boxerov. Podarilo sa tak zúročiť celoročnú prácu a svoju sériu víťazstiev počas jarnej sezóny zavŕšil zlatou medailou z Majstrovstiev SR. Gratulujeme.

     • Návšteva Okresného súdu vo Vranove nad Topľou

     • 11.06.2018 žiaci triedy III.A navštívili Okresný súd vo Vranove nad Topľou. Oboznámili sa s priestormi okresného súdu, dozvedeli sa, ako sa má správať počas súdneho pojednávania, ako má vyzerať súdna sieň, kto je žalovaný, žalobca či svedok, pracovný odev sudcu a pod.

    • KORUPCIA
     • KORUPCIA

     • Korupcia -  skutok sa deje  ...

      Besedu  o korupcii spojenú s autentickými záznamami odposluchov, videozáznamov, nasadenie agenta provokatéra, ale aj výstavou kresleného humoru na túto aktuálnu tému  pripravil Úrad vlády SR a Prešovská rozvojová agentúra,  pre študentov vysokých a stredných škôl na strednom i východnom Slovensku . „Je to zaujímavá skúsenosť pri tomto neformálnom vzdelávaní , kde sa kombinuje sarkastický humor s pohľadom  vyšetrovateľa a zámerom upozorniť na korupčné správanie i jeho možný postih. Odozva učiteľov i študentov bola veľmi priaznivá , pretože sa s takýmto prístupom stretli prvýkrát. Skúsenosti riaditeľa odboru prevencie korupcie ÚV SR,  plk. Petra Kovaříka, vyvolávajú záujem  a množstvo otázok zo strany študentov.

      U nás je táto beseda naplánovaná 9.11. 2017 (štvrtok) o 12.00 v spoločenskej miestnosti pre žiakov  II.A, II.M, IV.F, IV.M.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Od 1.11.2017 sa mení rozvrh. Sledujte zmeny v položke rozvrh a zastupovanie.

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie. 

      Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha. „

       

      Tento mesiac sme sa v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry pozreli knihám trošku viac na zúbky J Po tom, čo sme spolu s našimi prvákmi navštívili okresnú knižnicu a naučili sa niečo nové priamo na mieste činu, či vlastne kníhJ sme na knihy nezanevreli ani dnes.

      4. októbrový pondelok - Medzinárodný deň školských knižníc....

       Tak ako každý rok ani tento nebol výnimkou a  snažili sme sa rôznymi atraktívnymi podujatiami priblížiť knihu a čítanie všetkým našim žiakom. Dúfam, že sa nám to aspoň trošku podarilo J

      23. október sa niesol v duchu kníh a ich histórie. Vo vestibule, kde sa konala výstavka, sme sa   spoločne pozreli na to, ako vyzerali knihy a učebnice dávno pred tým, než sa narodili mnohí z nás J ....Našou úlohou bolo nájsť v domácich knižniciach čo najstaršie ukážky a odprezentovať ich. Na mnohých z nich už bolo vidieť aj  zub času, no na čare im to rozhodne neubralo. V rámci hodín  slovenského jazyka a literatúry sme sa venovali  rôznym činnostiam, ako boli  prezentácie, čitateľský maratón či vedomostný kvíz z teórie literatúry. Vyskúšali sme  si svoje jazykové zručnosti a vedomosti v praxi, získali praktické skúsenosti pri triedení textov a hľadali krásu literárneho diela. Určite to bola pre žiakov zaujímavá a netradičná forma, ako sa  sa dajú získať nové poznatky. Cieľom našich aktivít  bolo vzbudiť u žiakov  záujem o čítanie, rozšíriť ich fantáziu a pestovať talent dobrého čítania.  Na ukážku  prikladáme  niekoľko fotografií.                          

       

      Mgr. Erika Virbová

       

    • Zber starého paiera
     • Zber starého paiera

     • Žiaci P O Z O R !!!

      Pripravuje  sa ďalšia, v poradí 3. etapa  zberu papiera. ŽŠR prosí všetkých svojich  spolužiakov a zamestnancov školy, aby si postupne chystali  starý papier, ktorý sa vyzbiera  v mesiaci decembri.  Vopred ďakujeme.

    • Návšteva Fun rádia a NR SR
     • Návšteva Fun rádia a NR SR

     • Do galérie Návšteva Fun rádia a NR SR boli pridané fotografie. V dňoch 12.-14.  októbra 2017 11 žiakov IV.F triedy pod vedením PaedDr. Jany Kováčovej sa zúčastnilo  exkurzno – poznávajúcej akcie v Bratislave.  Do Bratislavy dorazili v skorých ranných hodinách.  Hneď zrána si prezreli  Grasalkovičov palác, ktorý  je sídlom prezidenta Slovenskej republiky od roku 1996 a momentálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ďalej nasledovala Michalská brána, niekoľko zlatých uličiek pod ňou, Dóm sv. Martina, mestské hradby a asi najkrajším a najvzrušujúcejším  pre žiakov bola návšteva Fun rádia, kde ich čakala ranná šou s Marcelom  a Juniorom, Kavou a Truhlíkom. Prezretie priestorov, osobné rozhovory, možnosť  pozorovania  ich priamo pri práci za mikrofónom bolo  fascinujúcim. V dopoludňajších hodinách ich čakala obhliadka Bratislavského hradu  a návšteva NR SR spojená so stretnutím  jej poslanca z nášho okresu Mgr. Petrom Pčolinským.  Žiaci mali možnosť debatovať s pánom poslancom o súčasnej politike a odpovede dostali na všetky svoje otázky. Vo večerných hodinách obdivovali aj budovy Divadla Nová scéna, ako aj historickú budovu SND na Hviezdoslavovom námestí. Potúlali sa  uličkami Starého mesta  a  pozorovali  rušný  život Bratislavy. Medzi  novšie atrakcie uličky pod Michalskou bránou  patrí laserový lúč, vysielaný z južného okna, ktorý naznačuje trasu pôvodného Korza a ktorý žiakov takisto veľmi zaujal. Nechýbali ani nákupy v obchodných centrách AUPARK a EUROVEA.  

    • Ako podnikať
     • Ako podnikať

     • Do galérie Ako podnikať boli pridané fotografie.  Dňa 12. októbra 2017 žiaci  4. ročníka študijného odboru Prevádzka a ekonomika  dopravy sa zúčastnili  besedy s pracovníčkami Živnostenského úradu a Úradu  práce, sociálnych  vecí a rodiny  vo Vranove nad Topľou s názvom „Ako podnikať“. Žiaci končiaceho ročníka tak mali možnosť debatovať na danú tému priamo v priestoroch ÚPSVaR (budova AOC)  s odborníkmi týchto úradov. Získali základné informácie aj odpovede na svoje otázky. Dozvedeli sa, že podnikať môžu aj teraz popri štúdiu, že najdôležitejším na podnikaní je nápad a chuť do podnikania, ako získať príspevok na podnikanie (štartovací balíček) v prípade evidovania sa  na úrade práce  a na čo všetko  ho možno použiť, čo všetko by mal obsahovať podnikateľský zámer a mnoho ďalších užitočných informácií. Touto cestou by sme  chceli  vyjadriť poďakovanie za poučnú  prednášku a vyjadriť presvedčenie, že informácie, ktoré sa dnes získali,  sa v budúcnosti  správne využijú.

    • Dni nezábudiek 2017
     • Dni nezábudiek 2017

     • V dňoch 29.09.2017 – 02.10.2017 žiaci našej školy sa zapojili do verejnej zbierky Dni nezábudiek. V uliciach nášho mesta  zbierali peniažky,  ktoré majú pomôcť ľuďom s duševnými chorobami. Verejnej zbierky sa zúčastnili žiaci I.F, II.M, IV.F tried, a to: 29.09.2017 Šimon Švárny,  Kristián Kozák – IV.F a Diana Tabačková, Karolína Slaninová – I.F a 02.10.2017 Jakub Kasarda, Viktor Jaroš – IV.F a Ľudmila Mihaľková a Natália Medvedzová – II.M. Cieľom tohtoročnej verejnej zbierky bolo opäť  upozorniť na dôležitosť duševného zdravia. Naše životy sú dnes príliš rýchle, vzťahy doma i na pracovisku príliš krehké a povrchné, stres a strach zo straty zamestnania vyvolávajú v nás pocit psychickej záťaže, ktoré sú často spúšťačom mnohých duševných chorôb. A práve preto musíme a chceme  pomáhať.

     • Dopraváci v dopravnej firme

     • 30.máj trávili žiaci II.M triedy odboru Prevádzka a ekonomika v doprave  vo firme LPP Group s.r.o. pána Petra Veselovského st., ktorý reprezentoval Slovesko v španielskom  Tolede na  Renault Trucks Optifuel Challenge World Final  a obhájil  si 9. miesto vo  svetovom  rebríčku.  Jeho firma vlastní 13 kamiónov a ďalšie 2  sú už na ceste. Syn majiteľa Peter Veselovský ml. porozprával žiakom o firme, o práci kamionistov, o kamiónoch, náročnej, ale zároveň aj zaujímavej práci. Zo srdca im patrí naše  poďakovanie za príjemné privítanie  a vzácne informácie.