• 12. marec 2019

    • logoSOSD_Color_efekt1
      
            STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA VRANOV NAD TOPĽOU
                            
                   NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN    
                            
       DÁTUM:     12.3.2019 (utorok) Dôvod náhradného rozvrhu:  Maturitné skúšky - EČ a PFIČ
                            
     Vyuč. hod. Trieda 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Poznámka
     I.K - SJLDEA ANJNAD PDZPAV KAJNAD PDZPAV - - - - učebňa č. 36
     II.A - MATHEA STNSCH

     FYZHEA

     TCKSCH TCKSCH - - - - učebňa č. 37
     II.Foomp - TCKVAT TCKVAT MVOŠEA PBSSEP SKASEP - - - - učebňa č. 40
     II.M -  HWWMIM FYZHEA ANJNAD SJLDEA ANJNAD - - - - učebňa č. 77(75)
     III.G - AUOPAV MTEŠEA SJLDEA TSVDEM DOAPAV MTEŠEA - - - - - učebňa č. 41(76)              
     III.MP,OMP -

     PRXMIA

     POZSEP

     PRXMIA

     MVOŠEA

     PRXMIA

     SKASEP

     DLGMIM

     EKOMIA

     TVZIVAT

     APIDEM

     - - - -

     učebňa č. 71

     učebňa č. 9

          
     I.A - II. účelové cvičenie - -  
     I.F - II. účelové cvičenie - -  
     I.M - II. účelové cvičenie - -  
       - - - - - - - - - -  
     IV.A - MATURITNÉ SKÚŠKY - -  
     IV.M - MATURITNÉ SKÚŠKY - -  
                
                            
          Vykonávanie dozoru:                  
                            
     Priestory Prízemie 1. Poschodie 2. Poschodie Nadstavba Podkrovie
     Učiteľ Ing. MIHALČIN A. ------------------------ Mgr. DEMČÁKOVÁ ---------------- Ing. SEPEŠIOVÁ
     Podpis   --------------------------   -----------------  
                            
         Poznámka: Na delenie budú k dispozícii učebne č.  75., 79, 29 (elektrolab.),  všetky učebne v podkroví(65,66,68,65 -presun iba s dozorom)  
         II. účelové cvičenie (I. ročník) - ped. dozor - 

     Mgr. Hajduch, Mgr. Smolák, Bc. Mašľanka

          
        

     Dozor nad žiakmi v spoločenskej miestnosti budú do odchodu do učební vykonávať triedni učitelia

     Ing. Demčák, Mgr. Virbová