•                                                           Vedenie školy

    Ing. Igor Šesták

    Riaditeľ školy

     

     

     

     

     

    profesijny-zivotopis.pdf

    RNDr. Katarína Feníková

    Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie

     

    Ing. Anna Bujková

    Zástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

     

    Ing. Michal Šulič

    Zástupca riaditeľa pre odbornú výchovu