• Dotazník RMPK - fungovanie ŽŠR na školách.

      Rada mládeže Prešovského kraja RMPK

      Milí koordinátori, koordinátorky ŽŠR, milí žiaci.

      Od dnešného dňa až do konca aktuálneho školského roka realizujeme veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji.

      Cieľom tohto prieskumu je zistiť povedomie o fungovaní žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) na stredných školách v Prešovskom kraji.Našim cieľom je zozbierať minimálne 20 odpovedí z každej strednej školy v Prešovskom kraji.

     • ActivQuiz

      Milí predsedovia Žiackych školských rád, milí študenti,

      v čase obmedzení spôsobených opatreniami voči COVID 19 sme i my reagovali v rámci našich plánovaných aktivít pre mladých zvlášť zameranýchpre žiakov SŠ v Prešovskom kraji.

      Rada mládeže Prešovského kraja a Iuventa - Slovenského inštitútu mládeže prichádza s ponukou a príležitosťou pre žiakov zapojiť sa doaktivity: ActivQuiz

     • OZNAM

      Podľa pokynov MŠVVaŠ SR zostávajú všetky školy zatvorené až do odvolania. Písomné maturity v tomto školskom roku nebudú realizované. Ústna forma internej časti by sa mala uskutočniť najskôr o dva týždne od obnovenia výučby najneskôr do 30.júna 2020. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 bez potvrdenia od lekára. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020. Je potrebné si uvedomiť, že prerušenie prezenčnej výučby nie sú prázdniny. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou. Je preto potrebné sledovať edupage, fb, msg, mail, kde vám učitelia posielajú študijné materiály. Sledujte tiež vzdelávacie programy na Dvojke a nový vzdelávací portál www.ucimenadialku.sk.

  • Zvonenia

   Sobota 6. 6. 2020
  • Fotogaléria

   • Technická olympiáda žiakov ZŠ
   • Beseda: "Obchodovanie s ľuďmi..."
   • Box Ždaňa 19.5.2018
   • Beseda s lekárom
   • Nikola Šuhaj
   • Národné kultúrne pamiatky v okrese Vranov nad Topľou
   • TOP výrobok 2018
   • "Ring mladých" - Giraltovce
   • Beseda "Drogy a závislosti".