• Výsledky volieb členov do ŠP pri SOŠD

      19. septembra 2023 sa konali voľby členov do ŠP pri SOŠD v školskom roku 2023/2024. Hlasovania sa zúčastnilo spolu 182 žiakov. Z 25 navrhnutých kandidátov najviac hlasov získali:

      Melissa Siváková - I.M, Mário Hobľák - IV.M, Eliška Vojtechovská - I.M, Dávid Lapko - III.M, Daniel Gajdoš - III.M, Ondrej Ignác - II.M, Pavol Majerník - IV.A, Matej Sposob - IV.A, Alexander Goda - II.A, Šimon Marcinčin - II.A, Juraj Collins - II.M.

     • Čistejší les za Davidovom

      V stredu, 20.9., sa skupinka našich žiakov ponorila do lesa za Davidovom, aby zažila malé mokré dobrodružstvo v rámci aktivít projektu "200 ton z lesa von"...

      15 žiakov z I.A, II.A a II.M, spolu s učiteľom M. Vaterkom, sa po dohode so starostom obce Davidov, pánom Jozefom Vaľkom, zameralo na okolie potoka, ktoré bolo znečistené naplaveným a odhodeným odpadom. A veru navigácia bola presná, lebo práve v týchto miestach naplnili väčšinu z 15 vriec a okrem nich tu našli aj 3 "zabudnuté" pneumatiky. Naši "borci" sa nezľakli mokrého porastu, blata ani šmykľavého terénu a spoločnými silami očistili prírodu v tejto lokalite o 314 kg neporiadku. Vďaka chlapci za ochotu pomôcť prírode a za to, že našej škole robíte dobré meno!

     • Biela pastelka 2023

      22. septembra 2023 (piatok) sa v uliciach nášho mesta i na našej škole zrealizuje verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom BIELA PASTELKA. Žiaci - dobrovoľní pomocníci z triedy IV.A v tento deň oslovia vás i ostatných darcov v našom meste a ponúknu vám biele drevené pastelky za dobrovoľnícky príspevok. Výnos zbierky bude použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomôžu začleniť sa do bežného života. Zbierka je povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra 000-2022-044176.

  • Zvonenia

   Piatok 22. 9. 2023
  •                                                             http://www.yourasmus.eu

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje