• Zvonenia

   Utorok 11. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Technická olympiáda žiakov ZŠ
   • Beseda: "Obchodovanie s ľuďmi..."
   • Box Ždaňa 19.5.2018
   • Beseda s lekárom
   • Nikola Šuhaj
   • Národné kultúrne pamiatky v okrese Vranov nad Topľou
   • TOP výrobok 2018
   • "Ring mladých" - Giraltovce
   • Beseda "Drogy a závislosti".