• Valentínska kvapka krvi.

      Darovať krv a zapojiť sa do Valentínskej kvapky krvi (od 14. februára do 21. marca 2019) využili vo štvrtok 21.3. 2019 aj študenti SOŠD. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc po celom Slovensku. Odkaz Valentínskej kvapky krvi zostáva už 24 rokov rovnaký – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku.

     • Detské slniečka

      V dňoch 19. - 21.03.2019 sa v uliciach nášho mesta Vranov nad Topľou uskutočnila verejná zbierka - DETSKÉ SLNIEČKA 2019 v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky - JÓNA n.o., do realizácie ktorej boli zapojení aj žiaci našej školy.Naše poďakovanie patrí žvlášť žiakom, ktorí pomáhali: 19.03. 2019 - Ľudmile Mihaľkovej a Petrovi Baníkovi, 20.03.2019 - Markovi Foľtanovi, Martinovi Semkovi a Dávidovi Prusovi a 21.03.2019: Gabrielovi Ondičovi a Dávidovi Šikorovi. Vrelé ďakujem patrí aj všetkým štedrým darcom.

     • Beseda: Obchodovanie s ľuďmi

      Dňa 15.3. 2019 sa na našej škole zrealizovala beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi pre žiakov II.A, II.M, III.A, III.G, IV.M a IV.A triedy. Prednášali: kapitánka JUDr. Anna Katreničová z ORPZ vo Vranove n/T a PaedDr. Jana Stašková z ÚPSVaR vo Vranove n/T.

     • Finančná akadémia pre žiakov III.G

      Zajtra, t.j. 11.03.2019, v učebni č.75 sa uskutoční vzdelávací cyklus Finančnej akadémie pre žiakov III.G. Začiatok vzdelvania 7.55 hod., predpokladané ukončenie 13.00 hod. Školiteľom finančného vzdelávania bude pán Martin Gáll. Tešíme sa na vás.

     • S archeológom v knižnici

      Aká to hrdosť, ak bývalý žiak našej školy prednáša mladším žiakov o archeológii. Ešte nedávno sedel aj on v laviciach našej školy, zaujímal sa o drevo a konštrukciu nábytku, myslel na to, ako dosiahne svoj cieľ - maturitu. Čas letí prenesmierne rýchlo. Celkom inač, ako vo vede, ktorú študoval náš Janko. O archeológiu a históriu sa začal zaujímať už vo svojom detskom veku. Ako 12 – ročný sníval o tom, ako sa bude hrabať v minulosti a skúmať bohatú históriu našich predkov. I zadarilo sa mu. Dnes cestuje po celom svete, „špára“ sa v zemi, hľadá čo i najmenšie dôkazy dávnej minulosti, študuje a so svojimi poznatkami sa vždy podelí aj s ostatnými. Dnešnou témou bola doba bronzová a v súvislosti s ňou i historický trojuholník: Biblia – starý zákon, zákon Sumerov a Grécke mýty. 43 študentov pozorne počúvalo pútavo prerozprávané príbehy gréckych bohov a polobohov. Pradávna Atlantída, príb

  • Zvonenia

   Pondelok 25. 3. 2019
  • Fotogaléria

   • .
   • Beseda: "Obchodovanie s ľuďmi..."
   • Box Ždaňa 19.5.2018
   • Beseda s lekárom
   • Nikola Šuhaj
   • Národné kultúrne pamiatky v okrese Vranov nad Topľou
   • TOP výrobok 2018
   • "Ring mladých" - Giraltovce
   • Beseda "Drogy a závislosti".