• súťaž - projekt "Vyčisti les a spoznaj ho"

      Drevári na nohy!

      Od pondelka 17.6.2019 súťažia vo vranovskom Tescu tri projekty, a medzi nimi aj náš z dielne SOŠ drevárskej pod názvom "Vyčisti les a spoznaj ho"o to, ktorý z nich získa grant z nadácie Pontis vo výške 1300,- eur. Každý zákazník pri svojom nákupe v Tescu získa žetón a ten ktorý môže vhodiť do zásobníka projektu, ktorý chce podporiť. Kým prvý týždeň sme jasne vyhrali, v tom druhom a aj v treťom týždni sme v porovnaní s Kamennou Porubou ťahali za kratší koniec. Je pred nami posledný týždeň hlasovania, ktorý rozhodne o celkovom víťazovi. Chceme vás preto poprosiť príďte podporiť náš projekt! Pomôžte nám zrealizovať dobrú vec! Dajme sa dokopy "Drevárska", spolu to dáme a nikto nás neporazí!!!

     • Valentínska kvapka krvi.

      Darovať krv a zapojiť sa do Valentínskej kvapky krvi (od 14. februára do 21. marca 2019) využili vo štvrtok 21.3. 2019 aj študenti SOŠD. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc po celom Slovensku. Odkaz Valentínskej kvapky krvi zostáva už 24 rokov rovnaký – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku.

     • Detské slniečka

      V dňoch 19. - 21.03.2019 sa v uliciach nášho mesta Vranov nad Topľou uskutočnila verejná zbierka - DETSKÉ SLNIEČKA 2019 v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky - JÓNA n.o., do realizácie ktorej boli zapojení aj žiaci našej školy.Naše poďakovanie patrí žvlášť žiakom, ktorí pomáhali: 19.03. 2019 - Ľudmile Mihaľkovej a Petrovi Baníkovi, 20.03.2019 - Markovi Foľtanovi, Martinovi Semkovi a Dávidovi Prusovi a 21.03.2019: Gabrielovi Ondičovi a Dávidovi Šikorovi. Vrelé ďakujem patrí aj všetkým štedrým darcom.

     • Beseda: Obchodovanie s ľuďmi

      Dňa 15.3. 2019 sa na našej škole zrealizovala beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi pre žiakov II.A, II.M, III.A, III.G, IV.M a IV.A triedy. Prednášali: kapitánka JUDr. Anna Katreničová z ORPZ vo Vranove n/T a PaedDr. Jana Stašková z ÚPSVaR vo Vranove n/T.

  • Zvonenia

   Piatok 19. 7. 2019
  • Fotogaléria

   • .
   • Beseda: "Obchodovanie s ľuďmi..."
   • Box Ždaňa 19.5.2018
   • Beseda s lekárom
   • Nikola Šuhaj
   • Národné kultúrne pamiatky v okrese Vranov nad Topľou
   • TOP výrobok 2018
   • "Ring mladých" - Giraltovce
   • Beseda "Drogy a závislosti".