• Prednášky: "Staň sa kadetom" - Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, intolerancia...

     • V piatok 26.4. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnili dve prednášky s pracovníkmi OR PZ vo Vranove n/T. Prednáška "Staň sa kadetom" bola určená predovšetkým študentom končiacich štvrtých ročníkov (IV.A a IV.M trieda). Pracovníci OR PZ priniesli študentom informácie o možnosti stať sa policajtom-kadetom. Ide o nový druh štátnej služby, ktorá umožní už v služobnom pomere získať policajné vzdelanie mladým ľuďom bezprostredne po získaní maturity. Prednáška bola obohatená aj o ukážku práce policajného kynológa.

      Druhá prednáška priniesla študentom našej školy informácie o hrozbách extrémizmu, xenofóbií, antisemitizmu, intolerancii a rasizmu, ktoré sa v súčasnosti stali vysoko aktuálnym problémom ľudskej spoločnosti. Prednášky viedla kapitánka JUDr. Anna Katreničová.

      (Koordinátor Drogovej prevencie MS)

     • Deň narcisov

     •  

      Dňa 11.04.2019 sa uskutoční verejná zbierka DEŇ  NARCISOV  2019 v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky – LIGA  PROTI  RAKOVINE  SR, o.z., ktorej sa zúčastnia žiaci:

      Ema Kachmanová            I.F

      Viktória Ivančáková          I.F

      Matúš Goron                    I.F

      Viliam Sabol                      I.F

      Peter Semko                     I.F

      Ondrej Tömöry                  I.F

      Ján Čabák                        II.M

      Peter Baranský                 II.M

      Peter Baník                       II.M

      Ľudmila Mihaľková            III.M

      Maroš Piatak                     I.A

      Adam Bačík                       I.A

       

       

     • Exkurzia II.F - Vodné dielo DOMAŠA

     • 6.mája 2019 žiaci II.F triedy pod vedením Ing. Schneidera a triednej učiteľky PaedDr. Kováčovej sa zúčastnili odbornej exkurzie Vodné dielo Domaša. Výstavba tohto diela sa začala v roku 1962, ukončená bola v roku 1966. Má vodohospodársky význam, je zásobáreň pitnej vody a slúži aj pre rekreačne účely. Leží v nadmorskej výške 162,4 m n. m. a jej objem je 187,5 mil. m³ vody. Nachádza sa v Ondavskej vrchovine, v doline rieky Ondavy. Navštívila sa  aj podpriehradová vodná elektráreň Domaša, v ktorej sa nachádzajú 2 klasické agregáty s Kaplanovou turbínou a ktoré mali žiaci možnosť priamo na mieste  uvidieť.

     • Hodinka krásy

     • Aj takto by sme mohli nazvať pondelkové sedenie (29.04.2019) s kozmetickou poradkyňou PhDr. Pitoňák. Naša takmer 3-hodinová lekcia krásy bola vedená v znamení smiechu, dobrej nálady, užitočných rád  a „príjemného“ pre našu pleť.  Veríme, že  v budúcnosti  nás bude  ešte viac.

     • Mary kay

     • 29. apríla 2019 (v pondelok) so začiatkom o 16.00 hod. v učebni č. 75 sa uskutoční stretnutie s kozmetičkou PhDr. M. Pitoňákovou. Téma stretnutia: Starostlivosť o pleť, denné líčenie, gymnastika tváre. Tešíme sa na vás.

     • Ing. Martin Gajdoš

     • S obrovským zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, známym, kolegom, súčasným aj bývalým študentom, že nás dnes náhle a nečakane opustil  vo veku nedožitých 53 rokov náš učiteľ odborných predmetov, výborný kolega a priateľ

      Ing.  Martin  GAJDOŠ

      Dovoľte nám v mene celej SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou aj touto cestou vyjadriť smútiacej rodine úprimnú a hlbokú sústrasť.  Martin, aj nám budeš veľmi, veľmi chýbať ...!

     • Finančná akadémia

     • 27. februára 2019 sa zrealizovala 2. časť vzdelávacieho cyklu Finančnej akadémie. Účastníkmi boli žiaci IV.A a IV.M, školiteľmi pán Martin Švárny a pán Lukáš Sekerák. Prebraté témy: Dôchodky, Investovanie a Poistenie.

     • Finančná akadémia - 2. časť

     • 25. februára 2019 (pondelok) sa uskutoční 2. časť Finančnej akadémie pre žiakov IV.A a IV.M. Začiatok školenia o 7.50 hod., miestnosť číslo 77.

     • OZNAM

     • Dňa 26. februára 2019 (utorok) o 13.00 v učebni č.77 sa uskutoční poučenie k EČ MS a PFIČ MS 2019 pre žiakov IV.A a IV.M triedy. Účasť všetkých žiakov maturitných tried je povinná.

     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly 2019

     • V dňoch 11.-15. 2. 2019 sa pre žiakov I. ročníka zrealizoval lyžiarsky výcvik v stredisku Park Snow Donovaly.

     • Spotrebiteľský seminár

     • 12.2.2019 medzi žiakov druhého a tretieho ročníka (II.A, II.M, II.F, III.G a III.M) zavítala Mgr. Katarína Zalaiová, hlavný štátny poradca odboru ochrany spotrebiteľov. Pani Zalaiová žiakom objasnila podstatu reklamácie, rozdiel vád odtrániteľných a neodtrániteľných, čomu sa v budúcnosti vyhýbať a  ako postupovať, ak sa ocitneme v zúfalej situácii, napr. na letisku so zmiznutým kufrom. Vďaka za  skvelé informácie.

     • "Manželstvo je stále in..." - prednáška s duchovným otcom Pavlom Boberom

     • 13. februára 2019 sa žiaci druhého ročníka (tried: II.A, II.M a II.F)  zúčastnili prednášky na tému: Manželstvo je stále in... Prednáška sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou a jej prednášateľom bol duchovný otec Mgr. Pavol Bober. Vo svojom príhovore vysvetlil žiakom zásadné  rozdiely medzi partnerstvom a manželstvom, vnímaním muža a  ženy, tolerantnosťou a zraniteľnosťou, láskou a sexom. Ešte niekoľko veľmi pekných a užitočných myšlienok:

      „Ten, kto nevie čo chce, skončí tam, kde nechce.“

      „Čo ľahko získaš, ľahko stratíš.“

      „Buďte zodpovední voči všetkým!“

      „Musíme byť vždy tolerantní!“

      „Manželstvo je vzťah  aktívny – dáva život.“

      „Muž dáva silu, žena nežnosť.“

      „Manželstvo nie je papier, je to sľub, ktorý dávame verejne.“

       

      Odkaz na článok s nahrávkou rozhovoru redaktorky Lívii Godovej so žiakmi našej školy : 

      https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/189722/narodny-tyzden-manzelstva

     • S archeológom v knižnici

     • 29. januára sa študenti 2.M na chvíľu preniesli v čase i priestore. Svojou prednáškou v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľouim v tom pomohol Mgr. Ján Jusko, absolvent klasickej archeológie v Trnave.

      Prostredníctvom pútavého rozprávania z ciest jeho archeologických výskumov zaviedol žiakov do krajín Blízkeho východu i na Východnú Sibír.

                  Študenti mali možnosť vidieť zaujímavé archeologické nálezy nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Dozvedeli sa kuriózne poznatkyz archeológie či histórie.

      “Čerešničkou na torte“ boli cestovateľské zážitky po exotických krajinách.Vedeli ste:

      že pri výstavbe diaľnice na Slovensku sanašla kostra krokodíla z obdobia paleolitu?

      že v Izraeli sa oplatí cikať na púšti? Môžete nájsť napríklad katapult.

      že stále existujú krajiny, kde je šamanizmus „trendy“ ?

      že sú oblasti, kde sa teplota mení z cca 52° C cez deň, na cca - 12°C v noci? Brrr...

      že Mgr. Ján Jusko je NÁŠ bývalý žiak?  

     • Finančná akadémia

     • 8. februára 2019 sa žiaci končiaceho ročníka IV.A a IV.M zúčastnili vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia. Spoločne sa venovali 3 základným lekciám: úvodnej lekcii, lekcii o hospodárení a lekcii o bývaní. Kontakt so svetom financií je dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a nekvalifikované rozhodnutia v oblasti peňazí môžu negatívne ovplyvniť našu budúcnosť, vo vyhrotených prípadoch dokonca aj viesť k osobným či rodinným tragédiám. Finančná gramotnosť by sa dala zjednodušene nazvať aj schopnosť zabezpečiť finančne seba a svoju rodinu do budúcnosti prostredníctvom správnych finančných rozhodnutí. A to naše rozhodnutie je v tomto prípade 100-percentne správne.

     • Spotrebiteľský seminár

     • Dňa 12.02.2019 v Spoločenskej miestnosti pri SOŠD sa uskutoční spotrebiteľský seminár s Mgr. Katarínou Zalaiovou (hlavný štátny poradca odboru ochrany spotrebiteľa). Seminára sa zúčastnia žiaci tried: II.A, II.M, II.F, III.G a III.M.

      Začiatok seminára: 9.40 hod. (3. vyučovacia hodina).

     • Návšteva súdneho pojednávania

     • 29.januára 2019 žiaci tried II.F a III.M navštívili Okresný súd vo Vranove nad Topľou a zúťastnili sa súdneho pojednávania, ktoré viedla JUDr. Dubová. To, čo sa vidí často  v televízii, mali žiaci možnosť zažiť priamo na vlastnej koži.

     • Návšteva súdneho pojednávania

     • 29. januára 2019 žiaci III.M (prevádzka a ekonomika dopravy, ochrana osôb a majetku pred požiarom) a II.F (ochrana osôb a majetku pred požiarom) navštívia  Okresný súd vo Vranove nad Topľou a zúčastnia sa súdneho pojednávania.  Začiatok stretnutia: 8.30 hod. - vestibul SOŠD.