• Finančná gramotnosť - IV.F

     • 31.3.2022 v triede IV.F sa realizovala finančná gramotnosť s Ing. Zuzanou Pándyovou. Žiaci sa dozvedeli užitočné informácie o tom, ako si začať šetriť od prvej výplaty na dôchodok. Dostali vzácne rady do života. Beseda bola veľmi zaujímavá a pútavá. Touto cestou by sme chceli vysloviť naše poďakovanie jej realizátorom – Ing. Zuzane Pándyovej a pani Márii Kuskovej za ich ochotu a drahocenné rady.

     • 200 ton z lesa von v Zlatníku

     • Ešte pred avizovaným zhoršením počasia vyštarovala v stredu 30. marca malá skupinka dobrovoľníkov z našej školy: Mário Hobľak, Roman Dzivák (obaja II.M), Ján Krištan (I.A) s pedagógom Miroslavom Vaterkom do lokality obce Zlatník na "čistiacu aktivitu". Cestou na vyhliadkovú vežu sa snažili pozbierať všetko, čo do tohto pekného prostredia nepatrilo. 

      V tunajšom teréne našli naozaj "zaujímavé" veci: 8 menších pneumatík, plastové fľaše, plechovky a neuveriteľné množstvo hrubšej čiernej fólie, ktoré bolo v lese, medzi kríkmi, na ceste medzi poľom a lesom, vedľa cesty aj pod cestou. Spolu 137 kg odpadu. Bolo by ho aj viac, no keďže sa išlo zbierať prakticky až po vyučovaní (čo je vidieť na počte zúčastnených!), na dôkladné pozbieranie všetkých smetí už nezostal čas. Aj tak patrí Romanovi, Máriovi a Janovi vďaka a uznanie za obetavosť a ochotu posunúť seba na druhé miesto a urobiť čosi viac pre prírodu a ostaných ľudí!  

     • Oznam pre objednanie a výdaj AG - samotestov pre žiakov SOŠD

     • Od dňa 29.3.2022 /utorok/ je možnosť OBJEDNANIAVÝDAJA AG - samotestov pre žiakov SOŠD (5ks na žiaka).

       

      Kontaktná osoba: Ing. Jozef Feník, mobil 0915 573 216.

      Dôležité upozornenie:

      Výsledok vykonania samotestu je potrebné oznamovať škole prostredníctvom EDUPAGE, e-školy, emailom alebo SMS-triednemu učiteľovi, prípadne písomným potvrdením. Pri nedodržaní tejto spätnej väzby nebude možné tieto testy vydávať.

     • Športový deň SOŠD

     • V pondelok 28. marca si žiaci našej školy namiesto vedomostnej kondície, zlepšovali tú fyzickú. Niektorí sa rozhodli pre futbal, iní pre volejbal, ďalší si zvolili stolný tenis, no a tí, ktorí nevedeli do čoho sa pustiť, išli v krásnom a príjemnom jarnom počasí na kondičnú prechádzku do lesoparku. 

      Divákov na futbale zaujal dramatický zápas medzi IV.A a kombinovaným mužstvom II.A a II.F, ktorý v závere rozhodli pre seba skúsenejší štvrtáci. Krásny súboj priniesol aj duel medzi III.M  a II.M, v ktorom sa tešili z víťazstva opäť starší, tentokrát tretiaci. Volejbal sa spočiatku niesol v znamení: "Kto dokáže podať, ten vyhrá!" No napokon sme sa dočkali aj pekných výmien, najmä v zápase o prvé miesto, v ktorom II.M tesne porazila II.A a stala sa celkovým víťazom. V stolnom tenise vyčnievali svojimi výkonmi nad ostatnými najmä Viktória Ivančáková (IV.F) a Samuel Chovan (I.A), ktorý sa stal celkovým víťazom. Tretí skončil Mário Hobľak (II.M). Tešíme sa vašej hojnej účasti, zápalu pre hru, férovému prístupu a radosti zo športu. Ďakujeme, že ste s nami aj takýmto spôsobom oslávili Deň učiteľov!

     • Výstava v MsDK - II.A

     • 18.3.2022 sa žiaci II.A triedy zúčastnili aj výstavy "Dielnička vlnička", ktorej autorkou je výtvarníčka pani Júlia Čuchtová Madziková s odborným výkladom Lenky Pribulovej. Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť naše poďakovanie. 

     • Náhradný rozvrh

     • Dňa 15.3. a 16.3. 2022 vykonajú žiaci IV.A, IV.F a IV.M EČ a PFIČ MS 2022. Z tohto dôvodu sa budú triedy I.A, I.M, III.A, III.F, III.G a III.M vyučovať dištančne podľa  náhradného rozvrhu. V stredu 16.3. 2022 sa trieda III.A bude vyučovať prezenčne predmet odborný výcvik. V ostatných triedach bude prebiehať odborný výcvik podľa platného rozvrhu.

      Nahradnyrozvrh_2122_15.3..pdf

      Nahradnyrozvrh_2122_16.3..pdf

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Dňa 9.3.2022 sa v priestoroch našej školy zrealizovala ďalšia z preventívnych prednášok pre žiakov končiacich ročníkov IV.F a III.G. Téma bola opäť aktuálna a dominujúca v našej spoločnosti a to Obchodovanie s ľuďmi.

      Prednášajúcim bol skúsený policajt a preventista  Ing. Jozef Hreha z ORPZ vo Vranove nad Topľou, ktorý priniesol žiakom cenné informácie z praxe. Bežne je za obchodovanie s ľuďmi považovaná najmä nútená prostitúcia žien a detí, či nedobrovoľné odoberanie orgánov, patrí sem však tiež domáce otroctvo, nútená práca v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, v legálnych aj ilegálnych továrňach, v oblasti služieb a stravovania (hotely, reštaurácie a pod.), nútené sobáše, nútené žobranie na uliciach, nútená pouličná kriminalita či nútená účasť na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií). Veríme, že táto preventívna aktivita bude nápomocná, najmä ak sa naši študenti po ukonční štúdia rozhodnú pracovať v zahraničí. (MS)

     • Zbierka pre ukrajinské deti

     • Školský parlament pri SOŠD vo Vranove nad Topľou vyhlasuje zbierku sladkostí, slaného pečiva, hlavne minerálnych vôd (jemne perlivých) 4.3.2022 (piatok) pre ukrajinské deti v čase od 7.15 hod. do 8.00 hod a od 11.15 hod. do 11.40 hod.   Zodpovedné osoby: Maroš Piaták a Adam Bačík – IV.A , Dominik Dzuričko, Jakub Vasiľ, Martin Tomory - III.M

      Ďakujeme.

     • HOVORME O LÁSKE - 16.2.2022

     • Veľmi príjemné stretnutie v krásnom prostredí s úžasnými ľuďmi. Asi takto by sme mohli opísať dnešné stretnutie s duchovným otcom Mgr. Pavlom Boberom v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Vždy pripravené rady do života, vždy objasnené a správne vysvetlené pojmy, a dokonca ja také, o ktorých mnohokrát nechceme rozprávať ani so svojimi rodičmi. Manželské vzťahy si nemáme zakladať na základe vonkajšej príťažlivosti a sexuality partnera, ale tým najdôležitejším vo vzťahu by mali byť „priateľstvo“ a „dôvera“. Byť dôverníkom tomu druhému, byť jeho bútľavou vŕbou. A nielen tieto slová boli inšpiratívnymi dnes v našej knižnici. DNES naši chlapci z III.G a I.G zažili aj prvý kontakt so živým nakrúcaním do slovenskej televízie a aj prvé vystúpenie pred kamerou. Dojmy, ktoré zostanú v nás po celý život.

      Ďakujeme všetkým pracovníkom Hornozemplínskej knižnice za milé prijatie i duchovnému otcovi Mgr. Pavlovi Boberovi za nádherné strávený čas a podnetné rady.

     • Národný týždeň manželstva - "Láska ako trojuholník"

     • Viete, čo tvorí vrcholy trojuholníka lásky? Predsa Dôvera, Vášeň a Oddanosť/Zodpovednosť. Sú to nosné piliere, bez ktorých žiadna láska nemôže existovať. Každý z nás chce byť milovaný, každý z nás chce vo svojom živote niekoho milovať. Bez vášne by bola láska studená, chladná. Dobrý vzťah si vyžaduje celého človeka, vyžaduje od nás, aby sme sa správali ako hrdinovia.

      Pani Mgr. Mária Kohutiarová, rodáčka z Martina, učiteľka náboženskej výchovy a geografie sa dnes 15.2.2022 rozprávala na tému manželstva a rodiny so žiakmi III.A, III.M a  III.F. Na záver jej dve  odporúčania:

      1. Rozprávajte veľa o tom, čo ste prežili, čo prežívate a požadujte od priateľky/priateľa ich spätnú väzbu.
      2.  Pozorujte svoju priateľku/priateľa v rôznych situáciách, aby ste videli, ako ten druhý reaguje, aby ste ich mohli dôkladnejšie poznať.
     • "Hovorme o láske"

     • V stredu 16.2.2022 žiaci I.G (OVY) a III.G 1 sa zúčastnia besedy „Hovorme o láske“ s otcom Mgr. Pavlom Boberom.

      Miesto akcie: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

      Čas: 10.30 hod.  - odchod zo školy – 9.50 hod. (3. vyučovacia hodina)

      Pedagogický dozor: PaedDr. Jana Kováčová, Ing. Mariana Kubišová, Miroslav Frajkor

     • OZNAM pre žiakov tretieho ročníka

     • V rámci Národného týždňa manželstva a v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou si so žiakmi pripomenieme, že spokojné manželstvo je vzťah, ktorý by sme mali neustále rozvíjať. Online prednášky „Láska ako trojuholník“ so šéfredaktorkou portálu Zastolom Mgr. Máriou Kohutiarovou v utorok 15. februára 2022 sa zúčastnia žiaci tried: III.A, III.M a III.F.

       

      Prihlásenie: 10.15 hod.

      Začiatok besedy: 10.30 hod.

      Pomôcky pre žiakov: modré a červené pero, mobil, papiere

       

      Rozpis:

      3. Vyučovacia hodina/10.15 hod.        4. Vyučovacia hodina:

      III.A   TSV – Mgr Hajduch              ANJ – Mgr. Gajdošová                     učebňa č. 77

      III.M   ANJ – Mgr. Gajdošová          OBN – Mgr. Demčáková                  učebňa č. 75

      III.F    SJL – Mgr. Virbová               TSV – Mgr. Hajduch                         učebňa č. 69

     • Valentínska kvapka krvi - 2022

     • Pri príležitosti Dňa sv. Valentína 15. februára 2022 sa naši žiaci zúčastnia celoslovenskej kampane bezpríspevkového darcovstva krvi - Valentínskej kvapky krvi. Závisíme jeden od druhého, preto si aj chceme navzájom pomáhať. Mottom tohtoročnej kampane je: "Poďme na to od srdca." Od srdca pomáhať budú predovšetkým žiaci IV.M - Dominik Čačko, Šimon Dyľ, Patrik Gritters, Matej Hudák, Branislav Jacko, Tobias Kozák, Samuel Marcinčin, Nikolas Repáš, Adam Frena a z triedy IV.A - Adam Bačík. Ď A K U J E M E!

     • Drogová prevencia a kriminalita mládeže

     • V utorok 1.2.2022 sa v rámci prevencie zorganizovala  na našej škole prednáška s preventistkou ORPZ pre žiakov III.A a III.M. Prednáška bola zameraná na ďalší závažný problém našej spoločnosti, akým je kriminalita mládeže v oblasti narkotík a drogovej závislosti.