• Výsledky súťaže „Navrhni logo projektu“
     • Výsledky súťaže „Navrhni logo projektu“

     • Úctyhodných 50 návrhov od 45 autorov poriadne zamotalo hlavu hodnotiacej komisii, ktorá hľadala nielen najkrajší a na logo najvýstižnejší návrh, ale musela sledovať aj nápadnú podobnosť s už existujúcimi a používanými logami. Nuž a ako to už na Slovensku chodí – 12 návrhov komisia napriek výbornej vizáži posunula na koniec poradia, pretože boli celkom, prípadne čiastočne, prevzaté z internetu. Ak by náhodou takýto návrh vyhral a škola by ho použila ako oficiálne logo projektu, následky by mohli byť katastrofálne.

      Po zvážení originality, vloženej myšlienky, jednoduchosti, praktickosti pre používanie na tlačivách, tričkách a podobne sa porotcovia dohodli na týchto výsledkoch:

      1. miesto         Jakub  BANČANSKÝ                    II.A

      2. miesto         Branislav  JACKO                         III.M

      3. miesto         Samuel  JACKO                                I.A

      Odmeny odovzdáme autorom ocenených návrhov hneď po nástupe žiakov na prezenčné vyučovanie. O tom, ktoré logo sa stane oficiálnym logom projektu na rok 2021 sa rozhodne medzi návrhmi, umiestnenýmí na 1. a 2. mieste. Víťazom blahoželáme, všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže ďakujeme a prajeme veľa krásnych nápadov aj pri ďalších tvorivých výzvach. 

      Môžete si pozrieť aj ďalšie zaujímavé návrhy od Samuela Gajdoša z II.A, Branislava Juhása z IV.F, Tatiany Kruschovej zo IV.M, Tatiany Marcinovej zo IV.F a Filipa Majirského z II.G, ktoré sa umiestnili hneď za ocenenými:

     • MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ ( 2413 K)

     • forma štúdia :  4 ročná (s maturitou), študijný odbor

      pre šk.r. 2021/22 počet žiakov:  11

      prijímacie skúšky:  slovenský jazyk, matematika (prispôsobené súčasnej úrovni dištančného vzdelávania)

     • AUTOOPRAVÁR – MECHANIK ( 2487 H01 )

     • forma štúdia :  3 ročná (s výučným listom), učebný odbor

      pre šk.r. 2021/22 počet žiakov: 14

      prijímacie skúšky:  nie sú ( prijímanie len na základe výsledkov štúdia zo základnej školy)

     • MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ ( 2682 K)

     • forma štúdia :  4 ročná (s maturitou), študijný odbor

      pre šk.r. 2021/22 počet žiakov:  16

      prijímacie skúšky:  slovenský jazyk, matematika (prispôsobené súčasnej úrovni dištančného vzdelávania)

     • Ponuka atraktívnych študijných a učebných odborov

     • Ponuka atraktívnych študijných a učebných odborov našej školy pre budúci školský rok - 2021/22. Podrobnejšie informácie o každom z týchto odborov, počte prijímaných žiakov a podmienkach prijatia nájdete o krátky čas na našej stránke. Milí deviataci, využite možnosť kvalitného technického vzdelávania, ktorého absolventi nachádzajú výhodné pracovné uplatnenie a je o nich veľký záujem. Podmienky pre štúdium a odbornosť sú po výraznej rekonštrukcií dielní a vybavenia učební naozaj excelentné .....

     • Súťaž "Navrhni logo projektu"

     • Ešte v stredu 27.1. a vo štvrtok 28.1. 2021 môžete posielať svoje návrhy na logo projektu "200 ton z lesa von". Sme úprimne prekvapení vašim záujmom a kreativitou. Zatiaľ 42 návrhov netrpezlivo čaká na posúdenie. Z nich vyberieme 10 najlepších do užšieho finále. Finalistov precedíme cez husté sito požiadaviek a posudzovania. Najlepší návrh sa stane oficiálnym logom projektu až do jeho ukončenia v decembri 2021! Víťaza oznámime a oceníme pri nástupe žiakov do školy, ktorý, ako všetci pevne dúfame, bude už čoskoro! Nezabudnite poslať svoje návrhy. Odovzdať ich môžete triednym učiteľom, ktorí ich odovzdajú Ing. Demčákovi, Ing. Bugrovi alebo Ing. Vaterkovi. Držíme palce!   

     • Sociálne štipendium

     • Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      21.  januára  2021 (štvrtok)  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak žiak si nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.

     • Súťaž „Navrhni logo projektu“

     • Ako dobre viete v roku 2021 sa naša škola púšťa do projektu „200 ton z lesa von“. Náplňou projektu, ktorý už podporilo Ministerstvo životného prostredia SR aj Nadácia SPP, je očista lesov a prírody na Slovensku od odpadu, ktorý za sebou zanechali „tiežľudia“.

                  Keďže projektom sa budeme snažiť osloviť čo najviac škôl na Slovensku, aby sa do „čistiacich“ aktivít zapojili, je potrebné pripraviť ho dobre aj po prezentačnej stránke. Okrem prípravy web stránky, stránky na facebooku, pozvánok pre školy a podobne, je potrebné navrhnúť aj jeho logo.

                  Keďže vieme, že ste schopní a tvoriví, mnohí z vás radi kreslia a ide im to skutočne dobre, pozývame vás k účasti na projekte a ponúkame možnosť navrhnúť grafiku pre logo projektu!  

       

      Čo by malo logo vyjadrovať, znázorňovať a obsahovať:

       

      -  názov projektu „200 ton z lesa von“, alebo aspoň časť názvu, ktorá projekt vystihuje

      -  enviromentálne zameranie projektu (odstránenie odpadu z lesa)

      -  lásku a kladný vzťah ku prírode na Slovensku

      -  môže a nemusí byť farebné

      -  nerobte veľmi zložité a podrobné návrhy, myslite na to, že logo bude používané väčšinou v malých rozmeroch, kedy sa prípadné drobné detaily grafiky môžu úplne stratiť

      -  logo môžete navrhnúť v ľubovoľnom grafickom programe alebo ručne na papier

       

                  Na vaše návrhy čakáme (pri predpokladanom nástupe do školy 25.1.2021)  do 27.1.2021. Môžete ich odovzdať na odbornom výcviku Ing. Bugrovi alebo na teórii Ing. Vaterkovi a pani zástupkyni Fenikovej. Víťazný návrh vyberie komisia odborníkov 28.1.2021.  Okrem obdivu a slávy môžete získať aj finančnú a vecnú odmenu! Tešíme sa na vaše práce!

     • Sociálne štipendium

     • Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      17.  decembra  2020 (štvrtok)  v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak žiak si nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.

     • Školské kolo Olympiády ĽP

     • 4.decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ĽP, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka - III.M triedy v počte 17 žiakov a III.F triedy v počte 23 žiakov. Olympiáda sa realizovala formou testu. Vynikajúce výsledky dosiahli: Martin Vargovič, Nikolas Repáš, Stanislav Kozák, Branislav Jacko, Patrik Gritters, Adam Frena  a Richard Baník z III.M triedy a Šimon Višňovský, Ondrej Tomory, Peter Semko, Viliam Sabol, Maroš Roško a Viktória Ivančáková z III.F triedy. Blahoželáme!

     • Sacharovova cena 2020

     • Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku organizuje podujatie "Laureáti Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia" a diskusiu na tému: "Udelenie ceny Andreja Sacharova za rok 2020 bieloruskej demokratickej opozícii". Podujatie sa  uskutoční online 8. decembra 2020 od 10.00 hod. do 11.30 hod. v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a zúčastnia sa ho žiaci tried  III.F a IV.F. 

      Online diskusia s europoslancami bude vysielaná formou livestreamu na facebookovom profile kancelárie EP na Slovensku. Študenti budú môcť klásť otázky cez Slido pod #Sacharov2020. Súčasťou programu bude aj vystúpenie Sviatlany Cichanovskej, predstaviteľky bieloruskej opozície. Súčasne na online hodinách Občianskej náuky v téme Ústava SR pozornosť sa bude venovať Hlave 2 - Základné ľudské práva a slobody formou výkladu i prezentácie. 4. decembra 2020 prebehlo na škole aj školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka - III.M a III.F.

     • Sociálne štipendium

     • Oznam pre žiakov školy

       

      Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      24.  – 25. novembra  2020 (utorok, streda )  v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky

      preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

       

     • HODINA DEŤOM - 19.11.2020

     • Dobrý deň, 

      záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19.novembra sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 alebo online na www.hodinadetom.sk.

       

      Ďakujeme!"

     • Konferencia ŽŠR

     • 19.11.2020 v čase od 9.00 do 13.00 hod sa uskutoční Konferencia pre členov a koordinátorov žiackych školských rád z celého Prešovského kraja - online prostredníctvom aplikácie ZOOM.

      Konferencia sa koná v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom.

      Témou konferencie je AKTIVIZMUS mladých.

      Za každú ŽŠR sa môžu zúčastniť 2 členovia a 1 koordinátor. Za našu ŽŠR to budú: Vladislav Trecak, Jaroslav Kuzdas a PaedDr. Jana Kováčová.