• Návrat pod Zamutovské skaly

     • Zhruba pred mesiacom našli žiaci našej školy pod Zamutovskými skalami pozostatky karosérie starého auta. V stredu 2.6.2021 sa vo veľke sile - 37 žiakov + 3 pedagógovia vrátili na toto miesto, aby urobili s odpadom poriadok. Vďaka ich ochote a vynaloženej námahe sa 208 kg kovového šrotu, spolu so 140 kg iného odpadu konečne ocitlo na mieste, kam v skutočnosti patrí. Vďaka vedeniu školy, ktoré zabezpečilo odvoz a Zbernému dvoru vo Vranove nad Topľou, ktorý nám s odpadom pomohol, sa dobrá vec podarila a lesy v okolí nášho mesta môžu zase o čosi slobodnejšie dýchať! 

     • Michalok a 200 ton z lesa von

     • V stredu 26.5.2021 sa žiaci Miro Tkáč, Adrián Nemeš, Martin Michalov, Mário Hobľak, Tadeáš Josipčuk, Jaro Kuzdas, Roman Dzivák, Tomáš Spusta, (všetci I.M) Šimon Dyľ, Dominik Čačko, Braňo Jacko, Matej Hudák (všetci III.M) spolu s pedagógmi Ing. Radom a Ing. Vaterkom po dohode so starostkou obce Michalok pani Mihočovou pustili do čistenia lesných plôch v jej okolí. Našu "čistiacu jednotku" maximálne prekvapila čistota na lúkach a lesných chodníkoch a nebyť usmernenia pani starostky, asi by sme nenašli nič. Na označenom mieste pri potoku sa predsa len objavili "stopy civilizácie" v podobe vyhodeného linolea, starých plechov a vedier, pozostatkov kovových vozíkov a všadeprítomných plastov, ktorými sme naplnili 12 menších a 2 veľké vrecia. Spolu po zvážení 146 kg odpadu. To však nič nemení na veci, že Michalok má z doteraz navštívených obcí určite najčistejšie okolie. Veľká vďaka a obdiv patrí tentokrát nielen našim chlapcom, ale aj obyvateľom Michalka za to, ako si vážia svoju obec a prírodu v jej okolí! 

         

     • Svetový deň masmédií

     • Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov sa pripomína od roku 1966. Bol ustanovený II. vatikánskym koncilom.

      Jeho cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín či časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.

      Hornozemplínska knižnica pripravila pre žiakov 3.F 20. 5. 2021 online besedu  s autorom, publicistom, novinárom Michalom Frankom.

      Michal Frank sa narodil, vyštudoval a žije v Prešove. Ako novinár pôsobí od roku 1997. Za svoju žurnalistickú tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení.

      Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

      Ďakujeme za iný uhol pohľadu.

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      • Od 17. 05. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. až 3. ročníka.
      • 17. 05. 2021 prídu žiaci do školy najskôr 7.15. Prvé dve hodiny pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania budú triednické hodiny.
      • Ďalej bude vyučovanie prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín v párnom týždni.
      • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.
      • V priestoroch školy sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa).
      • Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vyučovania budeme zverejňovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

       

       

     • 200 ton z lesa von na Banskom

     • V stredu 12. mája sme sa posnažili odpočítať ďalšie kilogramy z 200 ton na Banskom. Štyria žiaci z III.M - Branislav Jacko, Jakub Čižmárik, Richard Baník, Patrik Jakubčo na čele s triednym učiteľom Ing. Michalom Radom, doplnení o Jakuba Kochana (I.G) a Ing. Miroslava Vaterku sa popasovali s odpadom pri miestnom potoku a v neďalekom lese. Najmä les skrýval veľmi nepríjemné prekvapenie, v podobe 9 veľkých pneumatík, rozhádzaných v bahnitom údolí. Naši žiaci však prejavili mimoriadne dobrú fyzickú pripravenosť (to určite vďaka poctivej príprave na telesnej výchove!) a psychickú odolnosť a okrem 8 vriec naplnených odpadom sa im podarilo vytiahnuť z lesa a odgúľať asi 1,5 km 4 veľké pneumatiky. Po zvážení a spočítaní je naše odpadové konto ľahšie o 218 kg! Veľká pochvala pre vás chlapci a snáď sa objaví aj nejaká jednotka ako bonus! Ďakujeme!   

     • DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

     • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom (8.5.) usporiadala 7.5. online besedu pre našich študentov 3. ročníka  s názvom Bojovali so študentmi.

      Prednášajúcim bol Mgr. Miroslav Gešper, vedúci oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou. Partizánske oddiely na východnom Slovensku „pracovali“ nebojácne. Ničenie telegrafných stĺpov či prepady vojenských autokolón boli samozrejmosťou. Vedeli by sme sa dnes zachovať hrdinsky? Bodaj by dnešná mládež nikdy nemusela preukazovať podobný typ guráže.

      Nechýbali ukážky dobových uniforiem vojakov Červenej armády, Slovenského štátu i  Wehrmachtu. Zaujímavé boli najmä modely strelných zbraní a doplnkové predmety vojakov, ku ktorým smerovalo množstvo otázok študentov.

      O tom, že téma vojny je prítomná i v maturitných okruhoch, vedia maturanti svoje J Hornozemplínska knižnica  ponúka množstvo tematicky podobnej odbornej či umeleckej literatúry.

     • Mysli kriticky s EÚ o EÚ

     • Diskusia bude orientovaná na tému kritického myslenia u mladých ľudí. Prednášku povedie Ivana Ivanová, metodička a lektorka SDA, certifikovaná trénerka International Debate and Educational Association a Michal Pečeňa, skúsený český lektor debaty a argumentácie, tréner českého národného tímu na Majstrovstvách sveta v debatovaní (2016 - 2017) a tréner slovenského národného tímu na Majstrovstvách sveta v debatovaní (2018 - 2021).  Okrem toho budú mať študenti možnosť diskutovať na konkrétne témy aj s europoslancami z Česka a Slovenska.

      Súčasťou diskusie bude kvíz, kde si budú môcť vaši študenti porovnať vedomosti s junior vyslancami slovenského programu.

      Termín realizácie online diskusie - 12.5.2021

      Čas realizácie: 10.00 hod. - 12.30 hod.

     • Spolupráca s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou - Quo vadis, Romale?

     • Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja

      Quo vadis, Romale?

      V súčasnosti je problematika rómskeho etnika veľmi zaujímavá vzhľadom na vysoké zastúpenie rómskeho obyvateľstva hlavne v regióne východného Slovenska a stáva sa vážnou otázkou, ktorú treba riešiť. Rómovia prešli iným historickým vývojom ako ostatné obyvateľstvo. Odlišný spôsob ich života, iný systém noriem a hodnôt. Odlišnosť v správaní a myslení vyvoláva vznik a existenciu rôznych predsudkov medzi týmto etnikom a majoritnou spoločnosťou.

      O tom, aké sú vízie pri práci s týmto etnikom sme sa dnes (5.5.2021) porozprávali s RNDr. Tadeášom Gavalom z Odboru strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.

      Prednášky sa zúčastnili žiaci III.G a IV.F Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou.

       

     • Pozvánka na Banské

     • Kedysi sa chodilo "na panské", my vás pozývame na Banské. Všetci milovníci čistej prírody, využite príležitosť a poďte premeniť pekné myšlienky na užitočné skutky. V stredu 12. mája 2021 sa chystáme, v rámci projektu 200 ton z lesa von, odniesť z lesov okolo Banského čo najviac z odpadu, ktorý tam nemá čo robiť. Predpokladaný odchod je o 12.10 hod, Predpokladaný príchod medzi 16.45 - 17.45 hod. Kvôli súčasnej situácii sa však musíte dopredu (najneskôr do pondelka 10.5.2021) prihlásiť u výchovného poradcu M. Vaterku, aby bolo možné pripraviť akciu pri dodržaní protipandemických opatrení. Tešíme sa na vás!   

     • Informačné siete v praxi

     • V súčasnosti prežívame „internetovú dobu“.  Osobitne študenti, ktorí značnú časť svojho času trávia za počítačmi.         

      Život bez internetu a počítačov si dnes mnohí nevieme predstaviť. Ale ako vlastne funguje taká internetová sieť v bežnom živote IT technika? To sa  26.4.2021 dozvedeli naši študenti (odbor Mechanik počítačových sietí) pod vedením pána Ing. Matúša Zálepu (IT developer). Pán inžinier študentom priblížil nielen históriu, základné informačné pramene, ale aj obvyklý život IT technika. 

      Veríme, že študenti počas besedy načerpali množstvo zaujímavých a užitočných informácií pre svoj osobný rozvoj v oblasti informatiky. Potešujúco zneli odpovede žiakov zapájajúcich sa do diskusie. Zjavne boli v danej problematike „doma“. 

      V prípade „hlbšieho“ záujmu o danú tému ponúka Hornozemplínska knižnica množstvo odbornej literatúry.

      https://kniznicavranov.sk/

     • Na Zamutovských skalách

     • Dnešný krásny deň (28.4.2021) využili naši žiaci prihlásení do projektu "200 ton z lesa von" na "monitoring znečistenia" jednej z najkrajších lokalít v okolí Vranova - Zamutovských skál. Braňo Jacko (III.M), Matúš Goron (III.F), Rišo Bubnár (I.A) a Gabo Leško (I.M) sa v nádhernom jarnom počasí nielen potešili pohľadom na prebúdzajúca sa prírodu, zapotili pri svižnom výstupe zo Zamutova, ale cestou aj nazbierali 2 vrecia odpadkov, spolu 25 kg. V nižšie položenej, veľmi peknej časti lesa medzi Rudľovom a Zamutovom, však narazili na nečakanú výzvu - niekoľko kusov zhdzavených plechov z karosérie nákladného auta, ktoré sa tu dostali nevedno ako... Na ich vynesenie budú však určite potrebovať posily.   

     • Z lesa von je prvá tona!

     •  V piatok 16.4. sa žiaci našej školy napriek zlému počasiu opäť vrátili na Riedky vrch za Nižným Hrabovcom a za necelé dve hodiny nazbierali 11 plných vriec odpadu, vytiahli z lesa jednu menšiu a jednu veľkú pneumatiku, poškodenú záchodovú misu a skelet čohosi ako žmýkačka... Aj keď to tentokrát nebol taký výkon ako minule, spolu 241 kg znamená, že spolu so Spojenou školou internátnou sme z nášho konta odpočítali prvú tonu (420 + 451 + 241 = 1112 kg)! Zmoknutých Jakuba Kochana (I.G), Riša Bubmára, Mária Šafrana a Lukáša Ondíka (všetci traja I.A), okrem tohto momentu určite potešilo aj milé prijatie a darčeky od starostky Nižného Hrabovca, pani Marcely Pčolinskej. 

     • Darovali sme krv.

     • Dňa 16.4.2021 sa naši dospelí študenti zúčastnili aktivity darovania krvi na hematologicko-transfuziologickom oddelení vo Vranove nad Topľou. Chcem sa poďakovať prvodarcom Samuelovi Leličovi, Petrovi Baníkovi, Jakubovi Kaščákovi, Markovi Foľtánovi a Adamovi Bačíkovi za odvahu, prihlásenie a promtnosť pri zorganizovaní tejto prospešnej humánnej aktivity, ktorou sme mohli prispieť k skutočnému "daru života", ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Ak ste sa nestihli pridať k nám, máte viac ako 18 rokov a chceli by ste darovať krv, môžete tak urobiť po splnení podmienok zverejnených tu. (MS)

      Odber krvi sa realizuje v odberové dni: 

      Utorok        06:00 – 09:00

      Štvrtok        06:00 – 09:00

      Piatok         06:00 – 09:00

      Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou

      M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou. (viac info tu)

     • Online beseda s europoslancom p. Bilčíkom

     • 15. apríla 2021 sa žiaci III.F, III.M a IV.F zúčastnili online diskusie s europoslancom pánom Vladimírom Bilčíkom. Témami boli maturitné skúšky 2021, boj s dezinformáciami a očkovanie ľudí.

      Pán Vladimír Bilčík vo svojom diskusnom príspevku rozprával o šírení nepravdivých    informácií na facebooku, urážkach a zneisťovaní ľudí, ako sa napr. postaviť k očkovaniu.   

                      V zahraničnej politike sa venuje hlavne Balkánu (Srbsku) a Čiernej hore.

      V závere diskusie podal žiakom 5 rád, čomu sa vyvarovať na sociálnych sieťach.

      1. Popremýšľam, čo budem zdieľať.

      2. Vyvarujem sa spávam, ktoré sú nabité silnými emóciami.

      3. Pozerám sa, kto je autorom daného príspevku.

      4. Preverím  si aj  to, kto je šíriteľom a aká je to stránka.

      5. Vyhýbam sa všetkému, čo vyvoláva u ľudí strach.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánu europoslancovi za jeho vzácny čas strávený s nami a cenné rady.

       

       

       

     • 200 ton z lesa von sa rozbieha

     • V utorok 13. apríla ako prvá škola odkrojila slušný kúsok, -420 kg z 200 ton, Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. V stredu sa jej príkladom inšpirovali aj naši študenti a napriek tomu, že vytvorili len malú skupinku 3 + učiteľ, sa Rišo Bubnár, Jakub Kochan a Jaro Kuzdas za viac ako 3 hodiny poriadne pochlapili. V lokalite Riedky vrch naplnili odpadom 29 veľkých vriec, vytiahli z lesa 13 pneumatík, 2 nárazníky, torzo práčky a sedačku z auta. Spolu po zvážení 451 kg. Vďaka telefonickej konzultácii s pani starostkou blízkej obce Nižný Hrabovec Marcelou Pčolinskou, ktorá pred niekoľkými týždňami organizovala čistenie lesa v tejto oblasti, presne vedeli, kde majú ísť, kde ostali nevyčistené plochy. Ďakujeme našim prvákom za skvelý výkon, dúfajme, že sa počasie zlepší, pandémia ustúpi a pridáte sa viacerí!  

      Do lesov v okolí Nižného Hrabovca sa vrátime aj v piatok 16.4.2021. Odchod autobusu je o 11.10 hod. Kto má záujem a chce prírode naozaj pomôcť, prihláste sa u výchovného poradcu M. Vaterku. Pozrite sa na ten rozdiel. Náš domov môže vyzerať takto, ale aj takto: 

     • PRÍJEMNÉ A MILÉ PREKVAPENIE

     • PRÍJEMNÉ A MILÉ PREKVAPENIE prišlo dnes na našu školu v podobe malého balíčka od nášho absolventa SOŠ drevárskej, mechanika počítačových sietí Mareka Saxuna. Tento šikovný elektrotechnik dnes vyrába 3D tlačiarne - áno, čítate správne - nielen na nich vyrába výrobky, ale v skutočnosti aj samotné stroje vyrába. Veľmi nás potešili jeho slová v sprievodnom liste, kde oceňuje odbornosť, ktorú dostal na škole, ocenil jej kvalitu, poprial študentom aj pedagógom našej školy veľa úspechov a odporučil deviatakom základných škôl, aby si podali prihlášku na SOŠD. Vie oceniť, že táto škola mu dala remeslo a odbornosť.

      Nie, nebol to náš podnet zo školy, ani "načasovanie reklamy".

      Milo nás to potešilo, pretože ak takéto ocenenie od bývalých študentov príde samo od nich, bez vyzvania a z vlastných pohnútok, tak to znamená, že ich slová sú úprimné.....

      Ďakujeme Marek za tieto slová, zvlášť v dnešnej dobe veľa znamenajú pre povzbudenie a "nový vietor do plachát". A ďakujeme aj za malé výrobky vyrobené na Tvojej tlačiarni - 3D motýliky a elektronickú sviečku s logom školy a jej názvom. Nech sa Ti darí - a rovnako to prajeme všetkým absolventom. Aj vám, budúcim absolventom Urobíme všetko preto, aby ste pre to mali predpoklady. Záleží len na vás samotných, aby ste túto snahu podchytili a využili. Aj pre takýto pekný, piatkový moment, ktorý nám urobil radosť. Ďakujeme.

     • Sociálne štipendium

     •  

      22.  marca  2021 (pondelok)  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  rúško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak si žiak nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.

     • Sociálne štipendium

     • Sociálne štipendium

       

      Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      19.  februára  2021 (piatok)  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  rúško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak si žiak nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.