• Šiškiáda

     • Žiacka školská rada vyhlasuje Súťaž o naj šišku drevárky/drevára. Chceš sa zapojiť aj ty? Súťaž zrealizujeme 2. novembra 2021 vo vestibule školy. Pravidlá súťaže sú jednoduché: zamies, vypraž, dones a koštujeme jedná radosť, Tešíme sa na teba i tvoje kulinárske výtvory! V prípade záujmu zapojenia sa do súťaže prosíme o nahlásenie u Vladislava Trecaka alebo PaedDr. Jany Kováčovej.

     • Pomoc pre spolužiaka

     • Žiacka školská rada vyhlasuje 26.10.2021 školskú zbierku na pomoc nášmu spolužiakovi Máriovi z triedy II.A. Vopred ďakujeme všetkým za ochotu a finančnú podporu.

     • HODINA DEŤOM

     • Aj napriek zamračenému a veternému počasiu sa nám dnes 21.10.2021 podarilo vyzbierať spolu 190,79 €. Vyzbierané peniaze: pokladnička č. 1500 - 49,37 €, pokladnička č. 1501 - 53,55 €, pokladnička č. 1502 - 87,87 €.

      Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali aj prispeli. 

     • Korupcia okolo nás

     • V stredu 20.10.2021 sa v priestoroch našej školy zrealizoval seminár s témou Korupcia okolo nás. Pre žiakov končiacich ročníkov sa na túto aktuálnu a mimoriadne sledovanú tému v našej spoločnosti rozprával ppluk. Tomáš Mikuláš riaditeľ Organizačného odboru úradu inšpekčnej služby. Celému semináru predchádzala vystava karikatúr zameraná práve na túto problematiku. Ppluk. Tomáš Mikuláš nás oboznámil a predstavil nám, ako pracuje úrad pri odhaľovaní korupcie, ale aj celú problematiku trestných činov príjimania úplatkov, podlplácania, nepriamej korupcie, volebnej a športovej korupcie. Poskytol nám užitočné informácie ako postupovať ak chceme oznámiť korupciu, ako aj povinnosť oznamovať korupciu, ktorá je v ustanovení paragrafu 340 ods.1 Trestného zákona. Seminár sa ukončil veľmi plodnou diskusiou z oboch strán. (MS koordinátor DP)

     • 21. október - HODINA DEŤOM

     • 21. októbra 2021 v uliciach nášho mesta aj v priestoroch našej školy sa uskutoční 23. ročník verejnej zbierky HODINA  DEŤOM. Dobrovoľníkmi pokladničkovej zbierky budú žiaci IV.F triedy - Vladislav Trecak, Marek Daniš Filip Bohanič, Ondrej Tomory, Dominik Kopko, Alexander Majerník a  žiaci triedy IV.M - Nikolas Repáš, Kristián Kentoš a Tomáš Fečko. Hodina deťom sa tento rok zamerala na pomoc deťom, ktoré vyrastajú iba s jedným rodičom. Prispieť môžete aj zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4€ alebo online na www.hodinadetom.sk 21.10.2021. Ďakujeme za vašu podporu.

     • Na Súľovských skalách

     • V rámci projektu 200 ton z lesa von vyzbierala naša škola zatiaľ 2755 kg odpadu, čo je naozaj úctyhodné číslo. V rámci odmeny za túto aktivitu sa 10 žiakov a 2 pedagógovia zúčastnili od 13. do 16. októbra 2021 poznávacieho výletu na Súľovské skaly.

      Branislav Jacko, Samuel Marcinčin, Patrik Gritters, Dominik Čačko (všetci IV.M), Vladimír Trecák, Marek Daniš (obaja IV.F), Jakub Varechaj, Marek Palfi (obaja III.F), Samuel Chovan a Ján Krištan (obaja I.A), spolu s pedagógmi Ing. Bugrom a Ing. Vaterkom, tak prežili v ideálnom počasí malý turistický zážitok, vďaka ktorému spoznali ďalší veľký klenot Slovenskej prírody.

     • Cezpoľný beh

     • 14.10.2021 sa zúčastnili prváci našej školy okresného kola v Cezpoľnom behu, ktoré organizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou.

      Družstvo SOŠD v zložení Daniel Zubaj (I.M), Jozef Chromý (I.M), Ľubomír Fabian (I.A) získali v kategórii družstiev chlapcov 9. ročníkov a 1.a 2. ročníkov základných a stredných škôl 4. miesto. V tejto kategórii súťažilo 7 škôl. (MS)

                      Mgr. Marián Smolák, Jozef Chromý (I.M), Daniel Zubaj (I.M), Ľubomír Fabian (I.A)

     • Výstava korupcia

     • Dnes 12.10. 2021 si prezerali výstavu s tématikou korupcie v priestoroch našej školy ďalšie triedy: I.A, III.G, III.A, III.F, IV.A. (MS)

     • OZNAM

     • Riaditeľ SOŠD v súlade so školským semaforom z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 prerušuje prezenčnú formu vyučovania v triede III.M od 6.10.2021 do 15.10.2021 ( vrátane). Vyučovanie v tejto triede sa bude realizovať dištančne.

       

     • Bibliograficko – informačná výchova pre študentov 1.M

     • Viete, čo je knižnica, informácia, marginália alebo signatúra? Tušíte, čo všetko sa v knižnici nachádza a aké služby poskytuje?

      Naši „nováčikovia“ z 1.M sa v piatok 24.9.2021 v Hornozemplínskej knižnici oboznámili so základnými termínmi z oblasti knihovníctva, navštívili všetky jej oddelenia a bruškami vlastných prstov lúštili Braillovo písmo. Už vedia, čo je príručný fond i že rešerš je TÁ. Nie TEN!

      Zistili, že knižnica nie je len „skladiskom“ hŕby kníh. Je to aj množstvo rôznorodých podujatí, ktoré tu pravidelne organizujú.  Dá sa tam mnohému priučiť, prezentovať sa, vychutnať si besedy, výstavy a kultúrne akcie, či inak zmysluplne tráviť čas.  

      Nech sa páči, poďme získavať vedomosti v tomto sychravom počasí do tepla našej mestskej knižnice.

      Apropo, ďakujeme za milú pozornosť – členský poplatok grátis.

     • Neznáme farby osobnosti

     • Dňa 29.9.2021 sa žiaci II.M odboru operátor DaNV, spolu s majstrom OV Jaroslavom Kokindom zúčastnili putovnej výstavy obrazov rómskych osobnosti pod názvom – Neznáme farby osobnosti.

      Súčasťou výstavy obrazov bola  výstava drevených hračiek a úžitkových predmetov pod názvom – Drevené detstvo.

      Výstava bola spojená s predvádzaním výroby hračiek a predmetov z dreva (lyžíc, korýt, misiek...) umeleckým rezbárom (korytárom) Alexandrom Bohdanom.

      Žiakom bol vysvetlený postup výroby, druh použitého materiálu ako aj nástroje určené na zhotovenie. Umelecký rezbár umožnil žiakom okúsiť korytárske remeslo na vlastnej koži výrobou dreveného korýtka.   

     • Prvý októbrový deň sme upratovali v Soli

     • V piatok 1.10.2021 sa skupinka našich žiakov spolu s učiteľom Miroslavom Vaterkom dohodla so starostom obce Soľ Ing. Jozefom Bertom na upratovaní lesných porastov v blízkosti obce. Žiaci prešli okolie za železničnou traťou smerom k mostu, kde nazbierali spolu 16 vriec odpadu, ktorého prevažnú časť tvorili plasty. Aj keď vriec bolo pomerne veľa, ľahké plasty dali dohromady "len" 121 kg. Napriek mokrému terénu a chladnejšiemu počasiu patrí našim žiakom: Gabrielovi Tomkovičovi, Denisovi Gullákovi, Dávidovi Puškárovi, Máriovi Hobľákovi, Romanovi Dzivákovi, Tomášovi Spustovi, Tomášovi Josipčukovi (všetci II.M), Richardovi Bubnárovi (II.A), Martinovi Palfimu, Marekovi Kalmanovi (III.G), Marekovi Palfimu, Jakubovi Varechajovi (III.A) a Matúšovi Goronovi (IV:F) veľká vďaka a uznanie, že odľahčili prírodné prostredie o ďalšiu kôpku smetí!

     • Holokaust na Slovensku

     • Holokaustom sa označuje systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami. Vo vzťahu k vyvražďovaniu Židov sa používa tiež hebrejský termín šoa (v preklade zničenie, záhuba). Slovenský štát sa zaviazal zaplatiť nacistickému Nemecku za každého vysťahovaného Žida „osídľovací poplatok“ vo výške 500 ríšskych mariek alebo 5000 slovenských korún. Väčšina vyvezených Židov koncentračné tábory neprežila a zahynula v plynových komorách. Niekoľko stoviek Židov bolo zavraždených aj na území Slovenska. Po vzniku Slovenského štátu (14. marec 1939) bolo jednou z hlavných úloh režimu riešenie tzv. židovskej otázky.

      Vláda vydala protižidovské nariadenia, ktorými boli:

      • vymedzila pojem „Žid“;

       • v niektorých povolaniach obmedzila počet Židov;

      • začala proces tzv. arizácie – prevodu židovského majetku na nežidovských (árijských) vlastníkov, alebo jeho úplnej likvidácie;

      • vytvorila priestor pre vznik židovských pracovných stredísk a pracovných táborov;

      • Židia boli postupne zbavovaní základných ľudských práv a slobôd;

      • v školách účelovo vytvárala zmiešané triedy pre židovské deti, neskôr im postupne úplne zakázala navštevovať akékoľvek školy;

      • znemožnila Židom viesť motorové vozidlá, navštevovať verejné priestory, parky, divadlá, či kiná a vymedzila presný čas nákupov v obchodoch;

      • zakázala bývať na miestach nesúcich mená predstaviteľov nacistického režimu, HSĽS a štátu (napr. na Hitlerovej alebo Hlinkovej ulici) a neustále ich šikanovala domovými prehliadkami.

       9. septembra 1941 bol vládou vydaný tzv. Židovský kódex – vládne nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, ktoré v 270 paragrafoch ustanovilo osobitný právny režim podľa vzoru norimberských zákonov.   Novinkou bola povinnosť viditeľného označenia šatstva žltou šesťcípou Dávidovou hviezdou. Židia boli vylúčení z hospodárskeho života Slovenského štátu. Od 25. marca do 20. októbra 1942 prebiehali deportácie Židov z územia Slovenska do koncentračných táborov na území dnešného Poľska, kam boli vyvážaní v neľudských podmienkach (tzv. dobytčích vagónoch)  zo sústreďovacích táborov v Poprade, Bratislave, Seredi, Novákoch a Žiline.

      Zdroj: https://www.upn.gov.sk/data/files/SKL-HOLOKAUST-SK-web.pdf

      Túto tému rozoberali  s pani Mgr. Máriou Čellárovou  žiaci druhého ročníka: II.A na 2 vyučovacích hodinách a žiaci triedy II.M na 1 vyučovacej hodine 1. októbra 2021. Žiakov táto tematika veľmi zaujala. Dozvedeli sa, prečo sú 9. september Dňom obetí holokaustu a rasového násilia,  27. január – Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, 2. august – Pamätným dňom rómskeho holokaustu a mnoho ďalších informácií, ako napr. Koncentračné tábory, Múzeum holokaustu v Seredi a pod., ktoré pripomínajú strach a hrôzy 2. svetovej vojny.

     • OZNAM

     • Riaditeľ SOŠD v súlade so školským semaforom z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 prerušuje prezenčnú formu vyučovania v  triede III.M od 29.9.2021 do 3.10.2021 ( vrátane).  Vyučovanie v tejto triede sa bude realizovať dištančne.

     • Oznam pre žiakov II.A, II.M

     • 1. októbra 2021 (piatok) sa pre žiakov II.A a II.M uskutoční beseda s Máriou Čellárovou. Pre žiakov II.A na 2. vyučovacej hodine (8.40 hod.) a pre žiakov II.M na 3. vyučovacej hodine (9.30 hod.). Témou besedy bude "Holokaust na Slovensku" a besedovať sa bude v Spoločenskej miestnosti pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľ SOŠ drevárskej  v súlade so školským semaforom z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 prerušuje prezenčnú formu vyučovania v triede I.M od 27.9.2021 do 1.10.2021. Vyučovanie v tejto triede bude realizované dištančne.