• Finančná gramotnosť - IV.F

     • 31.3.2022 v triede IV.F sa realizovala finančná gramotnosť s Ing. Zuzanou Pándyovou. Žiaci sa dozvedeli užitočné informácie o tom, ako si začať šetriť od prvej výplaty na dôchodok. Dostali vzácne rady do života. Beseda bola veľmi zaujímavá a pútavá. Touto cestou by sme chceli vysloviť naše poďakovanie jej realizátorom – Ing. Zuzane Pándyovej a pani Márii Kuskovej za ich ochotu a drahocenné rady.

     • 200 ton z lesa von v Zlatníku

     • Ešte pred avizovaným zhoršením počasia vyštarovala v stredu 30. marca malá skupinka dobrovoľníkov z našej školy: Mário Hobľak, Roman Dzivák (obaja II.M), Ján Krištan (I.A) s pedagógom Miroslavom Vaterkom do lokality obce Zlatník na "čistiacu aktivitu". Cestou na vyhliadkovú vežu sa snažili pozbierať všetko, čo do tohto pekného prostredia nepatrilo. 

      V tunajšom teréne našli naozaj "zaujímavé" veci: 8 menších pneumatík, plastové fľaše, plechovky a neuveriteľné množstvo hrubšej čiernej fólie, ktoré bolo v lese, medzi kríkmi, na ceste medzi poľom a lesom, vedľa cesty aj pod cestou. Spolu 137 kg odpadu. Bolo by ho aj viac, no keďže sa išlo zbierať prakticky až po vyučovaní (čo je vidieť na počte zúčastnených!), na dôkladné pozbieranie všetkých smetí už nezostal čas. Aj tak patrí Romanovi, Máriovi a Janovi vďaka a uznanie za obetavosť a ochotu posunúť seba na druhé miesto a urobiť čosi viac pre prírodu a ostaných ľudí!  

     • Športový deň SOŠD

     • V pondelok 28. marca si žiaci našej školy namiesto vedomostnej kondície, zlepšovali tú fyzickú. Niektorí sa rozhodli pre futbal, iní pre volejbal, ďalší si zvolili stolný tenis, no a tí, ktorí nevedeli do čoho sa pustiť, išli v krásnom a príjemnom jarnom počasí na kondičnú prechádzku do lesoparku. 

      Divákov na futbale zaujal dramatický zápas medzi IV.A a kombinovaným mužstvom II.A a II.F, ktorý v závere rozhodli pre seba skúsenejší štvrtáci. Krásny súboj priniesol aj duel medzi III.M  a II.M, v ktorom sa tešili z víťazstva opäť starší, tentokrát tretiaci. Volejbal sa spočiatku niesol v znamení: "Kto dokáže podať, ten vyhrá!" No napokon sme sa dočkali aj pekných výmien, najmä v zápase o prvé miesto, v ktorom II.M tesne porazila II.A a stala sa celkovým víťazom. V stolnom tenise vyčnievali svojimi výkonmi nad ostatnými najmä Viktória Ivančáková (IV.F) a Samuel Chovan (I.A), ktorý sa stal celkovým víťazom. Tretí skončil Mário Hobľak (II.M). Tešíme sa vašej hojnej účasti, zápalu pre hru, férovému prístupu a radosti zo športu. Ďakujeme, že ste s nami aj takýmto spôsobom oslávili Deň učiteľov!

     • Výstava v MsDK - II.A

     • 18.3.2022 sa žiaci II.A triedy zúčastnili aj výstavy "Dielnička vlnička", ktorej autorkou je výtvarníčka pani Júlia Čuchtová Madziková s odborným výkladom Lenky Pribulovej. Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť naše poďakovanie. 

     • Náhradný rozvrh

     • Dňa 15.3. a 16.3. 2022 vykonajú žiaci IV.A, IV.F a IV.M EČ a PFIČ MS 2022. Z tohto dôvodu sa budú triedy I.A, I.M, III.A, III.F, III.G a III.M vyučovať dištančne podľa  náhradného rozvrhu. V stredu 16.3. 2022 sa trieda III.A bude vyučovať prezenčne predmet odborný výcvik. V ostatných triedach bude prebiehať odborný výcvik podľa platného rozvrhu.

      Nahradnyrozvrh_2122_15.3..pdf

      Nahradnyrozvrh_2122_16.3..pdf

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Dňa 9.3.2022 sa v priestoroch našej školy zrealizovala ďalšia z preventívnych prednášok pre žiakov končiacich ročníkov IV.F a III.G. Téma bola opäť aktuálna a dominujúca v našej spoločnosti a to Obchodovanie s ľuďmi.

      Prednášajúcim bol skúsený policajt a preventista  Ing. Jozef Hreha z ORPZ vo Vranove nad Topľou, ktorý priniesol žiakom cenné informácie z praxe. Bežne je za obchodovanie s ľuďmi považovaná najmä nútená prostitúcia žien a detí, či nedobrovoľné odoberanie orgánov, patrí sem však tiež domáce otroctvo, nútená práca v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, v legálnych aj ilegálnych továrňach, v oblasti služieb a stravovania (hotely, reštaurácie a pod.), nútené sobáše, nútené žobranie na uliciach, nútená pouličná kriminalita či nútená účasť na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií). Veríme, že táto preventívna aktivita bude nápomocná, najmä ak sa naši študenti po ukonční štúdia rozhodnú pracovať v zahraničí. (MS)

     • Zbierka pre ukrajinské deti

     • Školský parlament pri SOŠD vo Vranove nad Topľou vyhlasuje zbierku sladkostí, slaného pečiva, hlavne minerálnych vôd (jemne perlivých) 4.3.2022 (piatok) pre ukrajinské deti v čase od 7.15 hod. do 8.00 hod a od 11.15 hod. do 11.40 hod.   Zodpovedné osoby: Maroš Piaták a Adam Bačík – IV.A , Dominik Dzuričko, Jakub Vasiľ, Martin Tomory - III.M

      Ďakujeme.