• HOVORME O LÁSKE - 16.2.2022

     • Veľmi príjemné stretnutie v krásnom prostredí s úžasnými ľuďmi. Asi takto by sme mohli opísať dnešné stretnutie s duchovným otcom Mgr. Pavlom Boberom v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Vždy pripravené rady do života, vždy objasnené a správne vysvetlené pojmy, a dokonca ja také, o ktorých mnohokrát nechceme rozprávať ani so svojimi rodičmi. Manželské vzťahy si nemáme zakladať na základe vonkajšej príťažlivosti a sexuality partnera, ale tým najdôležitejším vo vzťahu by mali byť „priateľstvo“ a „dôvera“. Byť dôverníkom tomu druhému, byť jeho bútľavou vŕbou. A nielen tieto slová boli inšpiratívnymi dnes v našej knižnici. DNES naši chlapci z III.G a I.G zažili aj prvý kontakt so živým nakrúcaním do slovenskej televízie a aj prvé vystúpenie pred kamerou. Dojmy, ktoré zostanú v nás po celý život.

      Ďakujeme všetkým pracovníkom Hornozemplínskej knižnice za milé prijatie i duchovnému otcovi Mgr. Pavlovi Boberovi za nádherné strávený čas a podnetné rady.

     • Národný týždeň manželstva - "Láska ako trojuholník"

     • Viete, čo tvorí vrcholy trojuholníka lásky? Predsa Dôvera, Vášeň a Oddanosť/Zodpovednosť. Sú to nosné piliere, bez ktorých žiadna láska nemôže existovať. Každý z nás chce byť milovaný, každý z nás chce vo svojom živote niekoho milovať. Bez vášne by bola láska studená, chladná. Dobrý vzťah si vyžaduje celého človeka, vyžaduje od nás, aby sme sa správali ako hrdinovia.

      Pani Mgr. Mária Kohutiarová, rodáčka z Martina, učiteľka náboženskej výchovy a geografie sa dnes 15.2.2022 rozprávala na tému manželstva a rodiny so žiakmi III.A, III.M a  III.F. Na záver jej dve  odporúčania:

      1. Rozprávajte veľa o tom, čo ste prežili, čo prežívate a požadujte od priateľky/priateľa ich spätnú väzbu.
      2.  Pozorujte svoju priateľku/priateľa v rôznych situáciách, aby ste videli, ako ten druhý reaguje, aby ste ich mohli dôkladnejšie poznať.
     • "Hovorme o láske"

     • V stredu 16.2.2022 žiaci I.G (OVY) a III.G 1 sa zúčastnia besedy „Hovorme o láske“ s otcom Mgr. Pavlom Boberom.

      Miesto akcie: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

      Čas: 10.30 hod.  - odchod zo školy – 9.50 hod. (3. vyučovacia hodina)

      Pedagogický dozor: PaedDr. Jana Kováčová, Ing. Mariana Kubišová, Miroslav Frajkor

     • OZNAM pre žiakov tretieho ročníka

     • V rámci Národného týždňa manželstva a v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou si so žiakmi pripomenieme, že spokojné manželstvo je vzťah, ktorý by sme mali neustále rozvíjať. Online prednášky „Láska ako trojuholník“ so šéfredaktorkou portálu Zastolom Mgr. Máriou Kohutiarovou v utorok 15. februára 2022 sa zúčastnia žiaci tried: III.A, III.M a III.F.

       

      Prihlásenie: 10.15 hod.

      Začiatok besedy: 10.30 hod.

      Pomôcky pre žiakov: modré a červené pero, mobil, papiere

       

      Rozpis:

      3. Vyučovacia hodina/10.15 hod.        4. Vyučovacia hodina:

      III.A   TSV – Mgr Hajduch              ANJ – Mgr. Gajdošová                     učebňa č. 77

      III.M   ANJ – Mgr. Gajdošová          OBN – Mgr. Demčáková                  učebňa č. 75

      III.F    SJL – Mgr. Virbová               TSV – Mgr. Hajduch                         učebňa č. 69

     • Valentínska kvapka krvi - 2022

     • Pri príležitosti Dňa sv. Valentína 15. februára 2022 sa naši žiaci zúčastnia celoslovenskej kampane bezpríspevkového darcovstva krvi - Valentínskej kvapky krvi. Závisíme jeden od druhého, preto si aj chceme navzájom pomáhať. Mottom tohtoročnej kampane je: "Poďme na to od srdca." Od srdca pomáhať budú predovšetkým žiaci IV.M - Dominik Čačko, Šimon Dyľ, Patrik Gritters, Matej Hudák, Branislav Jacko, Tobias Kozák, Samuel Marcinčin, Nikolas Repáš, Adam Frena a z triedy IV.A - Adam Bačík. Ď A K U J E M E!

     • Drogová prevencia a kriminalita mládeže

     • V utorok 1.2.2022 sa v rámci prevencie zorganizovala  na našej škole prednáška s preventistkou ORPZ pre žiakov III.A a III.M. Prednáška bola zameraná na ďalší závažný problém našej spoločnosti, akým je kriminalita mládeže v oblasti narkotík a drogovej závislosti.