• Oznam pre objednanie a výdaj AG - samotestov pre žiakov SOŠD

     • Od dňa 29.3.2022 /utorok/ je možnosť OBJEDNANIAVÝDAJA AG - samotestov pre žiakov SOŠD (5ks na žiaka).

       

      Kontaktná osoba: Ing. Jozef Feník, mobil 0915 573 216.

      Dôležité upozornenie:

      Výsledok vykonania samotestu je potrebné oznamovať škole prostredníctvom EDUPAGE, e-školy, emailom alebo SMS-triednemu učiteľovi, prípadne písomným potvrdením. Pri nedodržaní tejto spätnej väzby nebude možné tieto testy vydávať.

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Pondelok 17.1. 2022 sa uskutočnila pre žiakov III.G a I.M beseda s pracovníčkou CPPPaP PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou. Téma obchodovanie s ľuďmi je popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Veríme, že aj táto preventívna aktivita pomôže zorientovať našich žiakov vo svete dospelých. (MS)