• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Otvorenie školského roku 2021/2022

      2. september  2021

       

      •    1. ročník – zraz žiakov pred hlavným vchodom budovy školy  o 8.00 hod.
      • 2. – 4. ročník –príchod žiakov  o 9.00 priamo do tried, podľa rozpisu uvedeného na dverách budovy. V tento deň žiaci dostanú učebnice.
      • Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.
      • Pravidlá pohybu v priestoroch školy:
       • v interiéri musí mať každý žiak, aj zamestnanec rúško ( priniesť aj náhradné)
       • dodržiavať odstupy a nezhromažďovať sa na chodbách
       • pravidelné umývanie rúk a dezinfekcia
      • Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 23.74 kB)

       

      • Žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení.
     • Oznam o zmene výdaja samotestov AG.

     • Dňa 31.08.2021 /utorok/ sa NEUSKUTOČNÍ výdaj AG samotestov pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí si vopred objednali na základe objednávky, z dôvodu nedodania testov z ministerstva, ktoré zabezpečuje dodanie na našu školu.

      Po dodaní testov, bude uverejnený oznam na stránke školy.

     • ZISŤOVANIE ZÁUJMU O DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV AG TESTAMI V DOMÁCOM PROSTREDÍ.

     • V priebehu školského roka je možné využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami s krátkymi tyčinkami v domácom prostredí. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, dostanú sadu 25 ks testov na žiaka domáce použitie. Prosíme rodičov, ktorí majú o takýto druh testovania záujem, aby to škole nahlásili prostredníctvom vyplnenia OBJEDNÁVKY AG SAMOTESTOV (skopírujte si následný odkaz do vyhľadávača)https://cloud1d.edupage.org/cloud/Ziadost_o_samotesty.rtf…a jej doručenia do SOŠ drevárskej v dňoch 23. až 25. augusta 2021 v čase od 08:00 do 15:00 hod. Formulár objednávky je možné vyplniť aj priamo v budove školy.