• Sociálne štipendium

     • Sociálne štipendium

       

      Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      19.  februára  2021 (piatok)  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  rúško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak si žiak nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.

    • Výsledky súťaže „Navrhni logo projektu“
     • Výsledky súťaže „Navrhni logo projektu“

     • Úctyhodných 50 návrhov od 45 autorov poriadne zamotalo hlavu hodnotiacej komisii, ktorá hľadala nielen najkrajší a na logo najvýstižnejší návrh, ale musela sledovať aj nápadnú podobnosť s už existujúcimi a používanými logami. Nuž a ako to už na Slovensku chodí – 12 návrhov komisia napriek výbornej vizáži posunula na koniec poradia, pretože boli celkom, prípadne čiastočne, prevzaté z internetu. Ak by náhodou takýto návrh vyhral a škola by ho použila ako oficiálne logo projektu, následky by mohli byť katastrofálne.

      Po zvážení originality, vloženej myšlienky, jednoduchosti, praktickosti pre používanie na tlačivách, tričkách a podobne sa porotcovia dohodli na týchto výsledkoch:

      1. miesto         Jakub  BANČANSKÝ                    II.A

      2. miesto         Branislav  JACKO                         III.M

      3. miesto         Samuel  JACKO                                I.A

      Odmeny odovzdáme autorom ocenených návrhov hneď po nástupe žiakov na prezenčné vyučovanie. O tom, ktoré logo sa stane oficiálnym logom projektu na rok 2021 sa rozhodne medzi návrhmi, umiestnenýmí na 1. a 2. mieste. Víťazom blahoželáme, všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže ďakujeme a prajeme veľa krásnych nápadov aj pri ďalších tvorivých výzvach. 

      Môžete si pozrieť aj ďalšie zaujímavé návrhy od Samuela Gajdoša z II.A, Branislava Juhása z IV.F, Tatiany Kruschovej zo IV.M, Tatiany Marcinovej zo IV.F a Filipa Majirského z II.G, ktoré sa umiestnili hneď za ocenenými: