• MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ ( 2413 K)

     • forma štúdia :  4 ročná (s maturitou), študijný odbor

      pre šk.r. 2021/22 počet žiakov:  11

      prijímacie skúšky:  slovenský jazyk, matematika (prispôsobené súčasnej úrovni dištančného vzdelávania)

     • AUTOOPRAVÁR – MECHANIK ( 2487 H01 )

     • forma štúdia :  3 ročná (s výučným listom), učebný odbor

      pre šk.r. 2021/22 počet žiakov: 14

      prijímacie skúšky:  nie sú ( prijímanie len na základe výsledkov štúdia zo základnej školy)

     • MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ ( 2682 K)

     • forma štúdia :  4 ročná (s maturitou), študijný odbor

      pre šk.r. 2021/22 počet žiakov:  16

      prijímacie skúšky:  slovenský jazyk, matematika (prispôsobené súčasnej úrovni dištančného vzdelávania)

     • Ponuka atraktívnych študijných a učebných odborov

     • Ponuka atraktívnych študijných a učebných odborov našej školy pre budúci školský rok - 2021/22. Podrobnejšie informácie o každom z týchto odborov, počte prijímaných žiakov a podmienkach prijatia nájdete o krátky čas na našej stránke. Milí deviataci, využite možnosť kvalitného technického vzdelávania, ktorého absolventi nachádzajú výhodné pracovné uplatnenie a je o nich veľký záujem. Podmienky pre štúdium a odbornosť sú po výraznej rekonštrukcií dielní a vybavenia učební naozaj excelentné .....

     • Súťaž "Navrhni logo projektu"

     • Ešte v stredu 27.1. a vo štvrtok 28.1. 2021 môžete posielať svoje návrhy na logo projektu "200 ton z lesa von". Sme úprimne prekvapení vašim záujmom a kreativitou. Zatiaľ 42 návrhov netrpezlivo čaká na posúdenie. Z nich vyberieme 10 najlepších do užšieho finále. Finalistov precedíme cez husté sito požiadaviek a posudzovania. Najlepší návrh sa stane oficiálnym logom projektu až do jeho ukončenia v decembri 2021! Víťaza oznámime a oceníme pri nástupe žiakov do školy, ktorý, ako všetci pevne dúfame, bude už čoskoro! Nezabudnite poslať svoje návrhy. Odovzdať ich môžete triednym učiteľom, ktorí ich odovzdajú Ing. Demčákovi, Ing. Bugrovi alebo Ing. Vaterkovi. Držíme palce!   

     • Sociálne štipendium

     • Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      21.  januára  2021 (štvrtok)  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak žiak si nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.

     • Súťaž „Navrhni logo projektu“

     • Ako dobre viete v roku 2021 sa naša škola púšťa do projektu „200 ton z lesa von“. Náplňou projektu, ktorý už podporilo Ministerstvo životného prostredia SR aj Nadácia SPP, je očista lesov a prírody na Slovensku od odpadu, ktorý za sebou zanechali „tiežľudia“.

                  Keďže projektom sa budeme snažiť osloviť čo najviac škôl na Slovensku, aby sa do „čistiacich“ aktivít zapojili, je potrebné pripraviť ho dobre aj po prezentačnej stránke. Okrem prípravy web stránky, stránky na facebooku, pozvánok pre školy a podobne, je potrebné navrhnúť aj jeho logo.

                  Keďže vieme, že ste schopní a tvoriví, mnohí z vás radi kreslia a ide im to skutočne dobre, pozývame vás k účasti na projekte a ponúkame možnosť navrhnúť grafiku pre logo projektu!  

       

      Čo by malo logo vyjadrovať, znázorňovať a obsahovať:

       

      -  názov projektu „200 ton z lesa von“, alebo aspoň časť názvu, ktorá projekt vystihuje

      -  enviromentálne zameranie projektu (odstránenie odpadu z lesa)

      -  lásku a kladný vzťah ku prírode na Slovensku

      -  môže a nemusí byť farebné

      -  nerobte veľmi zložité a podrobné návrhy, myslite na to, že logo bude používané väčšinou v malých rozmeroch, kedy sa prípadné drobné detaily grafiky môžu úplne stratiť

      -  logo môžete navrhnúť v ľubovoľnom grafickom programe alebo ručne na papier

       

                  Na vaše návrhy čakáme (pri predpokladanom nástupe do školy 25.1.2021)  do 27.1.2021. Môžete ich odovzdať na odbornom výcviku Ing. Bugrovi alebo na teórii Ing. Vaterkovi a pani zástupkyni Fenikovej. Víťazný návrh vyberie komisia odborníkov 28.1.2021.  Okrem obdivu a slávy môžete získať aj finančnú a vecnú odmenu! Tešíme sa na vaše práce!