• Sociálne štipendium

     • Sociálne štipendium pre žiakov školy sa  bude vyplácať:

       

      17.  decembra  2020 (štvrtok)  v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

       

      Žiak, ktorý peniaze prijíma musí mať:  ruško,  rukavice, vlastné pero a občiansky preukaz. V prípade, že uvedené veci nebude mať,  štipendium sa mu nevyplatí.

      Vyplácanie štipendií sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.

      Ak žiak si nemôže vyzdvihnúť sociálne štipendium v uvedenom čase,   je potrebné to  oznámiť na číslo telefónu: 057/4423862.

     • Školské kolo Olympiády ĽP

     • 4.decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ĽP, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka - III.M triedy v počte 17 žiakov a III.F triedy v počte 23 žiakov. Olympiáda sa realizovala formou testu. Vynikajúce výsledky dosiahli: Martin Vargovič, Nikolas Repáš, Stanislav Kozák, Branislav Jacko, Patrik Gritters, Adam Frena  a Richard Baník z III.M triedy a Šimon Višňovský, Ondrej Tomory, Peter Semko, Viliam Sabol, Maroš Roško a Viktória Ivančáková z III.F triedy. Blahoželáme!

     • Sacharovova cena 2020

     • Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku organizuje podujatie "Laureáti Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia" a diskusiu na tému: "Udelenie ceny Andreja Sacharova za rok 2020 bieloruskej demokratickej opozícii". Podujatie sa  uskutoční online 8. decembra 2020 od 10.00 hod. do 11.30 hod. v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a zúčastnia sa ho žiaci tried  III.F a IV.F. 

      Online diskusia s europoslancami bude vysielaná formou livestreamu na facebookovom profile kancelárie EP na Slovensku. Študenti budú môcť klásť otázky cez Slido pod #Sacharov2020. Súčasťou programu bude aj vystúpenie Sviatlany Cichanovskej, predstaviteľky bieloruskej opozície. Súčasne na online hodinách Občianskej náuky v téme Ústava SR pozornosť sa bude venovať Hlave 2 - Základné ľudské práva a slobody formou výkladu i prezentácie. 4. decembra 2020 prebehlo na škole aj školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka - III.M a III.F.