• Dotazník RMPK - fungovanie ŽŠR na školách.

     • Rada mládeže Prešovského kraja RMPK

       

      Milí koordinátori, koordinátorky ŽŠR, milí žiaci.

      Od dnešného dňa až do konca aktuálneho školského roka realizujeme veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji.

      Cieľom tohto prieskumu je zistiť povedomie o fungovaní žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR) na stredných školách v Prešovskom kraji.Našim cieľom je zozbierať minimálne 20 odpovedí z každej strednej školy v Prešovskom kraji. 

      Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, preto budeme vďační, ak sa pridáte. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 min. Môže ho vyplniť každý študent a pedagóg strednej školy v Prešovskom kraji do 30.6.2020.Pre relevantnosť zistení o ŽŠR na stredných školách v kraji nám pomôže zozbierať čo najviac odpovedí. Preto budeme vďační ak tento dotazník: 

      - zazdieľate dotazník do vašich školských facebookových skupín   

      - prezdieľate na facebook stránke školy  - rozpošlete e-mailom alebo messengerom medzi vašich kolegov a žiakov

      - zavesíte na Edu page / webstránku školy   

      Link na dotazník: https://bit.ly/2XaeN04 V prípade potreby posielame v prílohe podpornú grafiku.

      My dotazník spracujeme a o výsledkoch budeme spätne informovať všetky stredné školy v Prešovskom kraji, Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.Ďakujeme za váš čas pri jeho vypĺňaní a za zdieľanie informácie medzi žiakov a kolegov :)

      S pozdravom,

      Mgr. Marianna Potanovičová

      Predsedníčka RMPK

       

      Prosím o vyplnenie a zaslanie. Link na dotazník:https://bit.ly/2XaeN04. Ďakujeme!

     • ActivQuiz

     • Milí  predsedovia Žiackych školských rád, milí študenti,

      v čase obmedzení spôsobených opatreniami voči COVID 19 sme i my reagovali v rámci našich plánovaných aktivít pre mladých zvlášť zameranýchpre žiakov SŠ v Prešovskom kraji.

      Rada mládeže Prešovského kraja a Iuventa - Slovenského inštitútu mládeže prichádza s ponukou a príležitosťou pre žiakov zapojiť sa doaktivity: ActivQuiz

       

      ActivQuiz je olympiádou ŽŠR ako nový aktívny kvocient žiaka strednej školy aktivizujúceho sa v ŽŠR. Jedná sa o zábavný vedomostný kvíz, ktorý preverí informácie (nielen) o fungovaní ŽŠR, ale aj prehľad o aktuálnom dianí vo svete. Cieľom aktivity je podporiť vzájomné sieťovanie ŽŠR v kraji a zlepšiť efektívne fungovanie ŽŠR v krajoch, rozvoj vedomostí a získanie nových poznatkov a informácii i prostredníctvomneformálneho vzdelávania.

      Kvíz sa uskutoční prostredníctvom internetových aplikácií Zoom a Kahoot. 

      Je určený pre členov ŽŠR ako aj pre žiakov, ktorých tieto témy zaujímajú.  Žiaci sa doň môžu prihlásiť prostredníctvom priloženého onlineformulára, kde si zároveň vyberú aj skupinu, v ktorej budú súťažiť. 

      Najlepší riešitelia kvízu budú pozvaní v jeseni na spoločné Krajské kolo v Prešove.

      Víťazi každého kola môžu získať hodnotné ceny :-)

      Prihlásiť sa je potrebné do 11.5. 2020 do 12:00.

       

      Link na prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Wrs2P4mwESDYdS8Y7rvzV7ihkkULjzjuvbfavZ_97o8G5w/viewform    

       

       

      Rada mládeže Prešovského kraja,www.rmpk.sk

      https://www.facebook.com/rmpk.po/Vajanského 17, 

      080 01  PrešovTel.: +421 908 285 263