• Stretnutie s urológom

     • 24. mája 2019 žiaci II.F, II.M a I.K sa zúčastnili prednášky na tému: Pohlavné ochorenia. MUDr. Cyril Fedor vysvetlil žiakom poslanie i hlavnú náplň práce oddelenia Urológie,  aké ochorenia sa môžu u chlapcov a mužov ich veku vyskytnúť, ako aj príčiny a možnosti liečby karcinómu semenníkov. V prípade, že sa rakovina podchytí včas, úspešnosť jej liečby je cez 90% a preto radšej takto  preventívne. 

     • Oznam pre chlapcov II. ročníka

     • Dňa 24.05.2019 so začiatkom o 7.45 hod. na 1. vyučovacej hodine v Spoločenskej miestnosti SOŠD sa uskutoční prednáška pre chlapcov II. ročníka (II.F, II.A, II.M).

      Témou prednášky: Pohlavné ochorenia, prednášateľ: MUDr. Cyril Fedor.

     • Mafia na Slovensku

     • 25. apríla 2019 8 študentov našej školy z tried II.M (Milan Valčo) a III.M  (Mário Bilý, Radoslav Čubiňák, Peter Konečný, Tomáš Kozák, Stanislav Malý, Ján Marijov a Marcel Šimko) sa v popoludňajších hodinách zúťastnili besedy "Mafia na Slovensku". Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Vranovské knihodni v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Prednášateľom bol pán Gustáv Murín z Bratislavy. Pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre botaniky Prírodovednej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Publikoval desiatky článkov a rozhovorov z oblasti kultúry a biológie.

     • Celoslovenská zbierka

     • Dňa 15.05.2019 bude prebiehať celoslovenská zbierka pre pacientov so sklerózou multiplex, ktorí trpia chronickým zápalovým ochorením centrálneho nervového systému.

      Tejto zbierky sa zúčastnia aj naši žiaci prvého ročníka:

      I.A – Maroš Piatak, Adam Bačik

      I.F- Matúš Goron, Vladislav Trecak

      I.M – Richard Baník, Stanislav Kozák

      Ď A K U J E M E !

     • Exkurzia II.F - Vodné dielo DOMAŠA

     • 6.mája 2019 žiaci II.F triedy pod vedením Ing. Schneidera a triednej učiteľky PaedDr. Kováčovej sa zúčastnili odbornej exkurzie Vodné dielo Domaša. Výstavba tohto diela sa začala v roku 1962, ukončená bola v roku 1966. Má vodohospodársky význam, je zásobáreň pitnej vody a slúži aj pre rekreačne účely. Leží v nadmorskej výške 162,4 m n. m. a jej objem je 187,5 mil. m³ vody. Nachádza sa v Ondavskej vrchovine, v doline rieky Ondavy. Navštívila sa  aj podpriehradová vodná elektráreň Domaša, v ktorej sa nachádzajú 2 klasické agregáty s Kaplanovou turbínou a ktoré mali žiaci možnosť priamo na mieste  uvidieť.