• Valentínska kvapka krvi.

     • Darovať krv a zapojiť sa do Valentínskej kvapky krvi (od 14. februára do 21. marca 2019) využili  vo štvrtok 21.3. 2019 aj študenti SOŠD. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc po celom Slovensku. Odkaz Valentínskej kvapky krvi zostáva už 24 rokov rovnaký – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku.

     • Detské slniečka

     • V dňoch 19. - 21.03.2019 sa v uliciach nášho mesta Vranov nad Topľou uskutočnila verejná zbierka - DETSKÉ  SLNIEČKA 2019 v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky - JÓNA n.o., do realizácie ktorej boli  zapojení aj žiaci našej školy.Naše poďakovanie patrí žvlášť  žiakom, ktorí pomáhali: 19.03. 2019 - Ľudmile Mihaľkovej a Petrovi Baníkovi, 20.03.2019 - Markovi Foľtanovi, Martinovi Semkovi a Dávidovi Prusovi a 21.03.2019: Gabrielovi Ondičovi a Dávidovi Šikorovi. Vrelé ďakujem patrí aj všetkým štedrým  darcom.

     • Beseda: Obchodovanie s ľuďmi

     • Dňa 15.3. 2019 sa na našej škole zrealizovala beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi pre žiakov II.A, II.M, III.A, III.G, IV.M a IV.A triedy. Prednášali: kapitánka JUDr. Anna Katreničová z ORPZ vo Vranove n/T a PaedDr. Jana Stašková z ÚPSVaR vo Vranove n/T.

     • ROZVRH

     • Od 18.3.2019 platí nový rozvrh. Nájdete ho v záložke ŠTÚDIUM.

     • Finančná akadémia pre žiakov III.G

     • 11.03.2019 v učebni č.75 sa uskutočnil vzdelávací cyklus Finančnej akadémie pre žiakov III.G. Školiteľom finančného vzdelávania  bol pán Martin Gáll. Žiaci III.G triedy absolvovali s pánom Gállom prvé 3 lekcie Finančnej gramotnosti a dozvedeli sa, ako s peniazmi nakladať, že dôležité je aj vytváranie tzv. finančnej rezervy a mnoho ďalších cenných informácií, za ktoré sme povďační Nadácii Partners Group. 

     • S archeológom v knižnici

     • Aká to hrdosť, ak bývalý žiak našej školy prednáša  mladším žiakov   o archeológii. Ešte nedávno sedel aj on v laviciach našej školy, zaujímal sa o drevo a konštrukciu nábytku, myslel na to, ako dosiahne svoj cieľ - maturitu. Čas letí  prenesmierne rýchlo. Celkom inač, ako vo vede, ktorú študoval náš Janko. O archeológiu a históriu sa začal zaujímať už vo svojom detskom veku. Ako 12 – ročný sníval o tom, ako sa bude hrabať v minulosti a skúmať bohatú históriu našich predkov. I zadarilo sa mu. Dnes cestuje po celom svete, „špára“ sa v zemi, hľadá  čo i najmenšie dôkazy dávnej minulosti, študuje a so svojimi poznatkami sa vždy podelí aj s ostatnými. Dnešnou témou bola  doba bronzová a v súvislosti s ňou i historický trojuholník: Biblia – starý zákon, zákon Sumerov a Grécke mýty.  43 študentov pozorne počúvalo pútavo prerozprávané príbehy gréckych bohov a polobohov. Pradávna Atlantída, príbehy Zeusa, Gilgameša a ďalších boli zaujímavé a žiakom sa páčili. Prednáška sa zrealizovala v priestoroch Hornozemplínskej knižnice. Za milé privítanie, zaujímavé informácie a príjemne strávený čas by sme sa chceli  realizátorom čo najsrdečnejšie poďakovať. 

     • Oznam

     • V záložke ŠTÚDIUM je zverejnený náhradný rozvrh počas EČ a PFIČ MS 2019 v dňoch 12.3. 2019 a 13.3.2019.

     • Deň remesiel 2019 - ako to prebiehalo.

     • Pozrite si videá z priebehu dňa remesiel 2019 na našej škole. Úspešný priebeh akcie sme zodpovedným a aktívnym prístupom zvládli.  Ako prebiehala príprava, pozrite si nanasledujúcom videu.

      Remeslá, ktoré naši hostia - remeslníci predstavili si môžete pozrieť na nasledujúcom videu.

      Zajzdite si na drakovi

      Oficiálny úvod Dňa remesiel 2019

      Vyberte si zo zaujímavých výrobkov žiakov základných škôl.

      A budú ešte ďalšie...

     • Oznam

     • Dňa 06.03.2019 po 2. vyučovacej hodine žiaci triedy II.F navštívia Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou a zúčastnia sa besedy s Mgr. Jánom Juskom.

     • Oznam pre žiakov III.A a III.M

     • Dňa 05.03.2019 so začiatkom o 9.40 hod. (3. vyučovacia hodina) sa uskutoční beseda pre žiakov III.A a III.M.

      Miesto konania besedy: Spoločenská miestnosť pri SOŠD

      Názov besedy: Obchodovanie s ľuďmi

      Školiteľ:  Pani Jana Vyšinová