• Finančná akadémia

     • 27. februára 2019 sa zrealizovala 2. časť vzdelávacieho cyklu Finančnej akadémie. Účastníkmi boli žiaci IV.A a IV.M, školiteľmi pán Martin Švárny a pán Lukáš Sekerák. Prebraté témy: Dôchodky, Investovanie a Poistenie.

     • Finančná akadémia - 2. časť

     • 25. februára 2019 (pondelok) sa uskutoční 2. časť Finančnej akadémie pre žiakov IV.A a IV.M. Začiatok školenia o 7.50 hod., miestnosť číslo 77.

     • OZNAM

     • Dňa 26. februára 2019 (utorok) o 13.00 v učebni č.77 sa uskutoční poučenie k EČ MS a PFIČ MS 2019 pre žiakov IV.A a IV.M triedy. Účasť všetkých žiakov maturitných tried je povinná.

     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly 2019

     • V dňoch 11.-15. 2. 2019 sa pre žiakov I. ročníka zrealizoval lyžiarsky výcvik v stredisku Park Snow Donovaly.

     • Spotrebiteľský seminár

     • 12.2.2019 medzi žiakov druhého a tretieho ročníka (II.A, II.M, II.F, III.G a III.M) zavítala Mgr. Katarína Zalaiová, hlavný štátny poradca odboru ochrany spotrebiteľov. Pani Zalaiová žiakom objasnila podstatu reklamácie, rozdiel vád odtrániteľných a neodtrániteľných, čomu sa v budúcnosti vyhýbať a  ako postupovať, ak sa ocitneme v zúfalej situácii, napr. na letisku so zmiznutým kufrom. Vďaka za  skvelé informácie.

     • "Manželstvo je stále in..." - prednáška s duchovným otcom Pavlom Boberom

     • 13. februára 2019 sa žiaci druhého ročníka (tried: II.A, II.M a II.F)  zúčastnili prednášky na tému: Manželstvo je stále in... Prednáška sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou a jej prednášateľom bol duchovný otec Mgr. Pavol Bober. Vo svojom príhovore vysvetlil žiakom zásadné  rozdiely medzi partnerstvom a manželstvom, vnímaním muža a  ženy, tolerantnosťou a zraniteľnosťou, láskou a sexom. Ešte niekoľko veľmi pekných a užitočných myšlienok:

      „Ten, kto nevie čo chce, skončí tam, kde nechce.“

      „Čo ľahko získaš, ľahko stratíš.“

      „Buďte zodpovední voči všetkým!“

      „Musíme byť vždy tolerantní!“

      „Manželstvo je vzťah  aktívny – dáva život.“

      „Muž dáva silu, žena nežnosť.“

      „Manželstvo nie je papier, je to sľub, ktorý dávame verejne.“

       

      Odkaz na článok s nahrávkou rozhovoru redaktorky Lívii Godovej so žiakmi našej školy : 

      https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/189722/narodny-tyzden-manzelstva

     • S archeológom v knižnici

     • 29. januára sa študenti 2.M na chvíľu preniesli v čase i priestore. Svojou prednáškou v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľouim v tom pomohol Mgr. Ján Jusko, absolvent klasickej archeológie v Trnave.

      Prostredníctvom pútavého rozprávania z ciest jeho archeologických výskumov zaviedol žiakov do krajín Blízkeho východu i na Východnú Sibír.

                  Študenti mali možnosť vidieť zaujímavé archeologické nálezy nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Dozvedeli sa kuriózne poznatkyz archeológie či histórie.

      “Čerešničkou na torte“ boli cestovateľské zážitky po exotických krajinách.Vedeli ste:

      že pri výstavbe diaľnice na Slovensku sanašla kostra krokodíla z obdobia paleolitu?

      že v Izraeli sa oplatí cikať na púšti? Môžete nájsť napríklad katapult.

      že stále existujú krajiny, kde je šamanizmus „trendy“ ?

      že sú oblasti, kde sa teplota mení z cca 52° C cez deň, na cca - 12°C v noci? Brrr...

      že Mgr. Ján Jusko je NÁŠ bývalý žiak?  

     • Finančná akadémia

     • 8. februára 2019 sa žiaci končiaceho ročníka IV.A a IV.M zúčastnili vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia. Spoločne sa venovali 3 základným lekciám: úvodnej lekcii, lekcii o hospodárení a lekcii o bývaní. Kontakt so svetom financií je dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a nekvalifikované rozhodnutia v oblasti peňazí môžu negatívne ovplyvniť našu budúcnosť, vo vyhrotených prípadoch dokonca aj viesť k osobným či rodinným tragédiám. Finančná gramotnosť by sa dala zjednodušene nazvať aj schopnosť zabezpečiť finančne seba a svoju rodinu do budúcnosti prostredníctvom správnych finančných rozhodnutí. A to naše rozhodnutie je v tomto prípade 100-percentne správne.

     • Spotrebiteľský seminár

     • Dňa 12.02.2019 v Spoločenskej miestnosti pri SOŠD sa uskutoční spotrebiteľský seminár s Mgr. Katarínou Zalaiovou (hlavný štátny poradca odboru ochrany spotrebiteľa). Seminára sa zúčastnia žiaci tried: II.A, II.M, II.F, III.G a III.M.

      Začiatok seminára: 9.40 hod. (3. vyučovacia hodina).