• SOŠ DREVÁRSKA ÚSPEŠNE NA CELOSLOVENSKEJ VÝSTAVE „MLADÝ TVORCA 2018“ V NITRE

     • V dňoch 26.4.- 27.4.2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konala celoslovenská prehliadka tvorivosti a zručnosti študentov stredných odborných škôl "MLADÝ TVORCA 2018". Bol to už 26. ročník tohto podujatia a SOŠ drevárska nechýbala na tomto podujatí takmer ani raz. Spolu s ďalšími 8 strednými školami v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ( aj s SOŠ na ul. A. Dubčeka),  tak reprezentovala nielen samu seba, ale aj samotný Prešovský kraj. Vystavené výrobky SOŠ drevárskej výrazne oslovovali širokú verejnosť a pútali jej pozornosť. Aj keď škola neprihlasovala výrobky do žiadnej zo súťažných kategórií, pozornosť nielen verejnosti, ale aj odborníkov zaujali viaceré z nich. A tak symbióza dreva a kovu urobila stánku SOŠD skutočne vysokú estetickú hodnotu. Vďaka tomu táto expozícia dosiahla významný úspech, keď získala "CENU PREDSEDU PSK" v podobe nádherného, obrovského krištáľového pohára za najkrajšiu expozíciu v rámci škôl PSK. Cenu odovzdával slávnostne na pódiu vedúci odboru školstva ÚPSK PaedDr. Ján Furman, ktorý stánok SOŠ drevárskej, okrem iných vzácnych hostí, viackrát navštívil, a ocenil zručnosť a kreativitu študentov a majstrov OV tejto úspešnej školy.

     • TOP výrobok 2018

     • Do galérie TOP výrobok 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 23. apríla 2018 sa na našej škole konala výstava TOP výrobkov našich žiakov. Zúčastnili sa nanej so svojimi výrobkami žiaci zo všetkých odvetví priemyslu. Všetkým, ktorí sa uúčastnili chceme poďakovať a sme hrdí na to,že sa našli aj žiaci, ktorí sa o odbor ktorý študujú, aj aktívne zaujímajú. Vidieť aj na ich výrobkoch, že ich práca naozaj baví.

     • Finančná akadémia - IV.M

     • Do galérie I.F: Fotoalbum boli pridané fotografie.

      17. apríla 2018 žiaci triedy  IV.M  sa zúčastnili 2. časti školenia "Finančná akadémia". Dozvedeli sa dôležité informácie z oblasti poistenia, investovania a dôchodkového systému. Naučili sa, že peniazom treba rozumieť, aj ich vedieť zarobiť, ale aj to, že je potrebné ich šetriť aj  správne investovať. Rozhodnutia, ktoré urobia, ovplyvnia ich budúcnosť. Pevne veríme, že budú iba tie správne. Dnešné poďakovanie patrí školiteľom p. Martinovi Gállovi, Ing. Michalovi Jurkovi a Bc. Pavlovi Martinčekovi, členom Nadácie Partners.

     • Dňa 13.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale študentov stredných škôl. Výber našej školy obsadili prvé miesto a postúpili na regionálne kolo. Športu zdar a futbalu zvlášť.

     • "Ring mladých" - Giraltovce.

     • V sobotu 14.4.2018 sa študenti I.A. SOŠD predstavili na akcii "Ring mladých" v CVČ v Giraltovciach. Zverenci Mgr. Mariána Smoláka opäť zbierali skúsenosti a predviedli bojovné výkony v ringu. Ján Vaňuš (ml. dorast 75kg) predviedol veľmi bojovný zápas, z ktorého vyšiel Jano víťazne. Matej Kmec (ml. dorast +80kg) vo svojom treťom zápase deklasoval súpera. Ten mu po dvojitom počítaní podľahol už v prvom kole. Gratulujeme.

     • Deň narcisov

     • 13.04.2018 bol vyhlásený  22. ročník  finančnej zbierky Deň narcisov, do ktorej   sa zapojilo aj  10  žiakov našej školy. Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto v tento deň si pripol narcis na svoj odev  a prispel do niektorej z pokladničiek, vyjadril svoju podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Naše poďakovanie patrí žiakom I.F triedy: Nikolasovi Janočovi a Frederikovi Pavliškovi, žiakom triedy I.M: Tatiane Kruschovej, Petrovi Baníkovi, Ľubošovi Feníkovi a Samuelovi Leličovi a žiakom z triedy II.M: Milošovi Vysokému, Marcelovi Šimkovi, Jánovi Marjovi, Marošovi Slivkovi, Natálii Medvedzovej  a Ľudmile Mihaľkovej, ako aj všetkým darcom.