• Deň remesiel 2018 na SOŠD Vranov nad Topľou

     • Do galérie Deň remesiel 2018 na SOŠD Vranov nad Topľou boli pridané fotografie.

      Dňa 23. februára 2018 sa na našej škole konal tradičný už šiesty ročník Dňa remesiel. Každoročne sa na tomto podujatí zúčastňuje veľa remeselníkov z rôznych oblastí remeselnej výroby. Či už je to výroba krojovaných bábik, výroba krojov, maľovanie na plátno, kováčstvo, výroba člnov, drevorezbárstvo, včelárstvo a mnohé ďalšie. Na tomto podujatí sa predstavili s niektorými exponátmi aj pracovníci Krajského múzea v Prešove, Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou. Zaujímavou bola aj výstava modernej zváracej techniky, ktorú si vyskúšal aj náš zástupca pre praktické vyučovanie Ing. Michal Šulič. 

      Pred rokmi sme predstavili drevené auto, a teraz sme mohli obdivovať ekologické vozidlo od rovnakého autora. Už tretí rok je tento sviatok remesiel obohacovaný osobnosťou dňa remesiel. V tomto šiestom ročníku ho obohatil nielen svojou prítomnosťou, ale aj svojimi pesničkami Pavol Hammel. A musím povedať, že bolo na čo pozerať. O Pavlovi Hmmelovi je známe, že jeho umenie nezostalo len pri interpretáci a skladaní hudby či vydávaní nových albumov, ale veľmi vážne sa zaoberá aj maľovaním. Práve u nás na dni remesiel sme ho videli prvýkrát maľovať na živo. A bol to zážitok.

      Na Dni remesiel 2018 vystúpili ako už tradične, nielen známe umelecké súbory z regiónu, ktoré nás obohacujú svojim programom každý rok, ale aj pre nás nové umelecké telesá, vystupivšie u nás po prvý krát.

      Je ešte potrebné spomenúť súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje riaditeľ našej školy Ing. Igor Šesták pre žiakov základných škôl o najlepší, najkrajší, najhodnotnejší výrobok žiakov základných škôl. Tento rok sa súťaž niesla v znamení dreveného šperku. A bolo sa z čoho tešiť. Nielen zaujímavý dizajn a nápaditosť, ale aj v mnohých prípadoch precíznosť prevedenia zaťažila porotu pri výbere najlepších autorov. No porota nakoniec rozhodla.

      Pekný deň je za nami... Treba ešte poďakovať. Všetkým...

      Teda v prvom rade našim sponzorom, hosťom, remeselníkom, všetkým pracovníkom SOŠD, či už učiteľom, majstrom odbornej výchovy, ale aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí bez nároku na honorár s nasadím všetkých síl a umu prispeli k úspešnému priebehu Dńa remesiel 2018. K nim môžeme zaradiť aj mnohých našich žiakov. Mnohí z nich prispeli nielen pasívnym prístupom a sledovaním toho "čo sa to deje" a "prečo tu musíme byť" ale pochopili svoju rolu v tejto spoločnosti a zhostili sa svojich úloh.

      Všetkým Vám srdečne ďakujeme.

       

      Pozrite si foto zábery z priebehu dňa remediel 2018.

      https://www.youtube.com/watch?v=6UTnnTuElGU&feature=youtu.be

      Red Dragon na Dni remesiel 2018

      Zostrih zo Dňa remesiel 2017

      DR2018 Brúsnik

     • Beseda s príslušníkmi ozbrojených síl

     • Vo štvrtok 15.2.2017 k nám zavítali príslušníci ozbrojených síl SR zástupca veliteľa mechanizovaného práporu z Trebišova major Marek Barna a vedúci regrutačnej skupiny z Prešova pán Mikula. Hlavným dôvodom ich návštevy bol záujem štvrtákov o možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl, ale aj okamžitého nástupu po maturite do armádnych štruktúr SR. Zaujímavé informácie, postrehy a skúsenosti oboch príslušníkov armády mali za následok skutočne nezvyčajné množstvo otázok zo strany našich, často "hanblivých" štvr tákov, a tak sa beseda transformovaná do diskusie natiahla až takmer na dve vyučovacie hodiny... Ďakujeme obom pánom za ochotu prísť a pomôcť našim žiakom končiacich ročníkov pri rozhodovaní o svojej ďalšej budúcnosti.

     • Matej Kmec v ringu.

     • V sobotu 17. 2. 2018 sa Boxerský klub SM pôsobiaci na Strednej odbornej škole drevárskej zúčastnil a zapojil do 2. kola II. SLB (Slovenskej ligy boxu) v Košiciach. Členovia krúžku Fit&Box, ktorý je "liahňou" pre klub sa majú možnosť pod hlavičkou klubu Mgr. Mariána Smoláka zapojiť sa aj do celoslovenskej súťaže v boxe. Jedným z nich je aj žiak I.A Matej Kmec, ktorý absolvoval svoj "krst" v ringu. Svoj prvý zápas v kategórií mladšieho dorastu vyhral na body (odboxoval všetky tri kolá) vo váhe do +80kg. Gratulujeme.