• Michalok a 200 ton z lesa von

     • V stredu 26.5.2021 sa žiaci Miro Tkáč, Adrián Nemeš, Martin Michalov, Mário Hobľak, Tadeáš Josipčuk, Jaro Kuzdas, Roman Dzivák, Tomáš Spusta, (všetci I.M) Šimon Dyľ, Dominik Čačko, Braňo Jacko, Matej Hudák (všetci III.M) spolu s pedagógmi Ing. Radom a Ing. Vaterkom po dohode so starostkou obce Michalok pani Mihočovou pustili do čistenia lesných plôch v jej okolí. Našu "čistiacu jednotku" maximálne prekvapila čistota na lúkach a lesných chodníkoch a nebyť usmernenia pani starostky, asi by sme nenašli nič. Na označenom mieste pri potoku sa predsa len objavili "stopy civilizácie" v podobe vyhodeného linolea, starých plechov a vedier, pozostatkov kovových vozíkov a všadeprítomných plastov, ktorými sme naplnili 12 menších a 2 veľké vrecia. Spolu po zvážení 146 kg odpadu. To však nič nemení na veci, že Michalok má z doteraz navštívených obcí určite najčistejšie okolie. Veľká vďaka a obdiv patrí tentokrát nielen našim chlapcom, ale aj obyvateľom Michalka za to, ako si vážia svoju obec a prírodu v jej okolí! 

         

     • Svetový deň masmédií

     • Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov sa pripomína od roku 1966. Bol ustanovený II. vatikánskym koncilom.

      Jeho cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín či časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.

      Hornozemplínska knižnica pripravila pre žiakov 3.F 20. 5. 2021 online besedu  s autorom, publicistom, novinárom Michalom Frankom.

      Michal Frank sa narodil, vyštudoval a žije v Prešove. Ako novinár pôsobí od roku 1997. Za svoju žurnalistickú tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení.

      Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

      Ďakujeme za iný uhol pohľadu.

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      • Od 17. 05. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. až 3. ročníka.
      • 17. 05. 2021 prídu žiaci do školy najskôr 7.15. Prvé dve hodiny pre žiakov teoretického aj praktického vyučovania budú triednické hodiny.
      • Ďalej bude vyučovanie prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín v párnom týždni.
      • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.
      • V priestoroch školy sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa).
      • Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vyučovania budeme zverejňovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

       

       

     • 200 ton z lesa von na Banskom

     • V stredu 12. mája sme sa posnažili odpočítať ďalšie kilogramy z 200 ton na Banskom. Štyria žiaci z III.M - Branislav Jacko, Jakub Čižmárik, Richard Baník, Patrik Jakubčo na čele s triednym učiteľom Ing. Michalom Radom, doplnení o Jakuba Kochana (I.G) a Ing. Miroslava Vaterku sa popasovali s odpadom pri miestnom potoku a v neďalekom lese. Najmä les skrýval veľmi nepríjemné prekvapenie, v podobe 9 veľkých pneumatík, rozhádzaných v bahnitom údolí. Naši žiaci však prejavili mimoriadne dobrú fyzickú pripravenosť (to určite vďaka poctivej príprave na telesnej výchove!) a psychickú odolnosť a okrem 8 vriec naplnených odpadom sa im podarilo vytiahnuť z lesa a odgúľať asi 1,5 km 4 veľké pneumatiky. Po zvážení a spočítaní je naše odpadové konto ľahšie o 218 kg! Veľká pochvala pre vás chlapci a snáď sa objaví aj nejaká jednotka ako bonus! Ďakujeme!   

     • DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

     • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom (8.5.) usporiadala 7.5. online besedu pre našich študentov 3. ročníka  s názvom Bojovali so študentmi.

      Prednášajúcim bol Mgr. Miroslav Gešper, vedúci oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou. Partizánske oddiely na východnom Slovensku „pracovali“ nebojácne. Ničenie telegrafných stĺpov či prepady vojenských autokolón boli samozrejmosťou. Vedeli by sme sa dnes zachovať hrdinsky? Bodaj by dnešná mládež nikdy nemusela preukazovať podobný typ guráže.

      Nechýbali ukážky dobových uniforiem vojakov Červenej armády, Slovenského štátu i  Wehrmachtu. Zaujímavé boli najmä modely strelných zbraní a doplnkové predmety vojakov, ku ktorým smerovalo množstvo otázok študentov.

      O tom, že téma vojny je prítomná i v maturitných okruhoch, vedia maturanti svoje J Hornozemplínska knižnica  ponúka množstvo tematicky podobnej odbornej či umeleckej literatúry.

     • Mysli kriticky s EÚ o EÚ

     • Diskusia bude orientovaná na tému kritického myslenia u mladých ľudí. Prednášku povedie Ivana Ivanová, metodička a lektorka SDA, certifikovaná trénerka International Debate and Educational Association a Michal Pečeňa, skúsený český lektor debaty a argumentácie, tréner českého národného tímu na Majstrovstvách sveta v debatovaní (2016 - 2017) a tréner slovenského národného tímu na Majstrovstvách sveta v debatovaní (2018 - 2021).  Okrem toho budú mať študenti možnosť diskutovať na konkrétne témy aj s europoslancami z Česka a Slovenska.

      Súčasťou diskusie bude kvíz, kde si budú môcť vaši študenti porovnať vedomosti s junior vyslancami slovenského programu.

      Termín realizácie online diskusie - 12.5.2021

      Čas realizácie: 10.00 hod. - 12.30 hod.

     • Spolupráca s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou - Quo vadis, Romale?

     • Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja

      Quo vadis, Romale?

      V súčasnosti je problematika rómskeho etnika veľmi zaujímavá vzhľadom na vysoké zastúpenie rómskeho obyvateľstva hlavne v regióne východného Slovenska a stáva sa vážnou otázkou, ktorú treba riešiť. Rómovia prešli iným historickým vývojom ako ostatné obyvateľstvo. Odlišný spôsob ich života, iný systém noriem a hodnôt. Odlišnosť v správaní a myslení vyvoláva vznik a existenciu rôznych predsudkov medzi týmto etnikom a majoritnou spoločnosťou.

      O tom, aké sú vízie pri práci s týmto etnikom sme sa dnes (5.5.2021) porozprávali s RNDr. Tadeášom Gavalom z Odboru strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.

      Prednášky sa zúčastnili žiaci III.G a IV.F Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou.

       

     • Pozvánka na Banské

     • Kedysi sa chodilo "na panské", my vás pozývame na Banské. Všetci milovníci čistej prírody, využite príležitosť a poďte premeniť pekné myšlienky na užitočné skutky. V stredu 12. mája 2021 sa chystáme, v rámci projektu 200 ton z lesa von, odniesť z lesov okolo Banského čo najviac z odpadu, ktorý tam nemá čo robiť. Predpokladaný odchod je o 12.10 hod, Predpokladaný príchod medzi 16.45 - 17.45 hod. Kvôli súčasnej situácii sa však musíte dopredu (najneskôr do pondelka 10.5.2021) prihlásiť u výchovného poradcu M. Vaterku, aby bolo možné pripraviť akciu pri dodržaní protipandemických opatrení. Tešíme sa na vás!