• Žiacka školská rada

   • štatút žiackej školskej rady - pripravuje sa

    členovia žiackej školskej rady - pripravuje sa

    zápisnice žiackej školskej rady - pripravuje sa