Pondelok 31. 8. 2015

Navigácia

Zoznam učiteľov

Ing. Igor Šesták SES Riaditeľ
 
 
Ing. Anna Bujková BUJ Zástupkyňa
Ing. Pavol Molnár MOL Zástupca
 
 
Ing. Michal Šulič SUL Zástupca
 
 
Ing. Branislav Bugra BUG Majster
Ing. Ján Demčák DEM Triedny učiteľ: I.A
Zástupca v triede: III.G
Kabinet: Kabinet odborných predmetov
 
 
Ing. Kvetoslava Demčáková DEA Učiteľka
 
 
RNDr. Katarína Feníková FEN Triedna učiteľka: III.M
Kabinet: Kabinet všeobecných a odborných predmetov
 
 
Miroslav Frajkor FRA Majster
 
 
Ing. Martin Gajdoš GAJ Triedny učiteľ: IV.M
Kabinet: Kabinet odborných predmetov
 
 
Mgr. Ján Hajduch HAJ Triedny učiteľ: II.A
Zástupca v triede: IV.M
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Futbalová miniliga III
Kabinet: Kabinet telesnej výchovy
 
 
Mgr. Iveta Hermanovská HEA Triedna učiteľka: I.G
Kabinet: Kabinet matematiky a fyziky
 
 
Mgr. Darina Holubová HOL Učiteľka
Kabinet: Kabinet slovenského jazyka
Karol Horváth HOR Majster
 
 
Mgr. Marek Hospodár HOS Učiteľ
 
 
Ing. Peter Hric HRI Majster
Vedie krúžok: Krása kovu I
Vedie krúžok: Krása kovu II
 
 
Ing. Božena Janíčková JAN Učiteľka
Kabinet: Kabinet anglického jazyka
 
 
Ing. Jaroslav Kokinda KOK Majster
 
 
Bc.Bohuš Kolesár KOL Majster
Vedie krúžok: Motokárový krúžok
 
 
PaedDr. Jana Kováčová KOJ Triedna učiteľka: II.G
Vedie krúžok: Nemčina s úsmevom
Kabinet: Kabinet výchovného poradcu
 
 
Ing. Andrea Kovaľová KOV Učiteľka
 
 
Mgr. Ľuboš Kubačka KUB Učiteľ
 
 
Bc.Ján Mašlanka MAJ Majster
 
 
Ing. Anton Mihalčin MIA Triedny učiteľ: III.A
Kabinet: Kabinet strojárskych predmetov
 
 
Ing. Marcel Mihalčin MIM Učiteľ
Kabinet: Kabinet informatiky a výpočtovej techniky
 
 
Mgr. Peter Nemec NEM Učiteľ
 
 
Marián Paľko PAK Majster
 
 
Ing. Ján Pavol PAL Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: Counter-Strike
Kabinet: Kabinet informatiky a výpočtovej techniky
 
 
František Petro PEF Hlavný majster
 
 
Ing. Michal Rada RAD Triedny učiteľ: II.M
Vedie krúžok: Bity a bajty I
Vedie krúžok: Bity a bajty II
Kabinet: Kabinet informatiky a výpočtovej techniky
 
 
Mgr. Marián Smolák SMO Triedny učiteľ: II.F
Zástupca v triede: IV.F
Vedie krúžok: Krúžok boxu
Kabinet: Kabinet telesnej výchovy
 
 
Ing. Viera Šestáková SEA Triedna učiteľka: III.G
Kabinet: Kabinet drevárskych a odborných predmetov
 
 
Mgr. Alexandra Tomková TOM Triedna učiteľka: II.K
Zástupca v triede: III.M
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
Kabinet: Kabinet slovenského jazyka
 
 
Ing. Miroslav Vaterka VAT Triedny učiteľ: IV.F
Vedie krúžok: Futbalová miniliga I
Vedie krúžok: Futbalová miniliga II
Kabinet: Kabinet odborných predmetov
 
 
Mgr. Erika Virbová VIR Triedna učiteľka: I.M
Kabinet: Kabinet slovenského jazyka
 
 
Bc.Pavol Višňovský VIS Majster
 
 
Mgr. Anna Zavacká ZAV Učiteľka

© aScAgenda 2016.0.934 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.08.2015

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
    Lúčna 1055
  • +421 57 4462755

Fotogaléria