Utorok 24. 5. 2016

Navigácia

Zoznam učiteľov

Ing. Igor Šesták SES Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Anna Bujková BUJ Rozvrh
Zástupkyňa
Ing. Pavol Molnár MOL Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Michal Šulič SUL Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Miloš Baran Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Branislav Bugra BUG Rozvrh
Majster
Ing. Ján Demčák DEM Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Mladý konštruktér
Kabinet: Kabinet odborných predmetov
 
 
RNDr. Katarína Feníková FEN Rozvrh
Triedna učiteľka: III.M
Zástupca v triede: IV.F
Kabinet: Kabinet všeobecných a odborných predmetov
 
 
Miroslav Frajkor FRA Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Martin Gajdoš GAJ Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.M
Zástupca v triede: II.G
Kabinet: Kabinet odborných predmetov
 
 
Mgr. Ján Hajduch HAJ Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Kabinet: Kabinet telesnej výchovy
 
 
Mgr. Iveta Hermanovská HEA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
Zástupca v triede: II.M
Kabinet: Kabinet matematiky a fyziky
Karol Horváth HOR Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Peter Hric HRI Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Krása kovu
 
 
Ing. Božena Janíčková JAN Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Kabinet anglického jazyka
 
 
Ing. Jaroslav Kokinda KOK Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Bohuš Kolesár KOL Rozvrh
Majster
 
 
PaedDr. Jana Kováčová KOJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Zástupca v triede: II.K
Vedie krúžok: Nemčina s úsmevom
Kabinet: Kabinet výchovného poradcu
 
 
Ing. Andrea Kovaľová KOV Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.M
 
 
Mgr. Ľuboš Kubačka KUB Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Ján Mašlanka MAJ Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Anton Mihalčin MIA Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Zástupca v triede: IV.A
Kabinet: Kabinet strojárskych predmetov
 
 
Ing. Marcel Mihalčin MIM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Programovanie a Arduino
Kabinet: Kabinet informatiky a výpočtovej techniky
 
 
Mgr. Peter Nemec NEM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Marián Paľko PAK Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Ján Pavol PAL Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Zástupca v triede: III.G
Kabinet: Kabinet informatiky a výpočtovej techniky
 
 
František Petro PEF Rozvrh
Hlavný majster
 
 
Ing. Michal Rada RAD Rozvrh
Triedny učiteľ: II.M
Zástupca v triede: IV.M
Vedie krúžok: Bity a bajty
Vedie krúžok: Counter-Strike
Kabinet: Kabinet informatiky a výpočtovej techniky
 
 
Mgr. Marián Smolák SMO Rozvrh
Triedny učiteľ: II.F
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Krúžok boxu a posilňovania
Kabinet: Kabinet telesnej výchovy
 
 
Mgr. Rudolf Smoter SMR Učiteľ
 
 
Ing. Viera Šestáková SEA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
Zástupca v triede: I.G
Kabinet: Kabinet drevárskych a odborných predmetov
 
 
Mgr. Alexandra Tomková TOM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.K
Zástupca v triede: III.M
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka I
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka II
Kabinet: Kabinet slovenského jazyka
 
 
Ing. Miroslav Vaterka VAT Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.F
Vedie krúžok: Futbalová miniliga I
Vedie krúžok: Futbalová miniliga II
Kabinet: Kabinet odborných predmetov
 
 
Mgr. Erika Virbová VIR Rozvrh
Triedna učiteľka: I.M
Zástupca v triede: II.F
Kabinet: Kabinet slovenského jazyka
 
 
Bc. Pavol Višňovský VIS Rozvrh
Majster

© aScAgenda 2016.0.979 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2016

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
    Lúčna 1055
  • +421 57 4462755

Fotogaléria